Stálá expozice

Galerie plastik v Hořicích v Podkrkonoší vznikla v roce 1908 jako umělecká sbírka průmyslového muzea. Od počátku bylo hlavním cílem galerie utváření kvalitní kolekce moderních českých sochařských děl. Zaměření sbírky předurčila kamenosochařská tradice regionu a především působení odborné školy sochařské a kamenické ve městě. Profesoři a žáci prováděli ve školních dílnách modely soch nadaných českých autorů v klasických materiálech – kararském mramoru, alabastru, hadci, žule i pískovci. Řada těchto působivých sádrových modelů i definitivních soch se vedle dalších akvizic stala součástí galerijní sbírky.

Jádro sbírky českého sochařství 1. poloviny 20. století tvoří soubor secesních plastik, plaket a medailí (mj. od L. Šalouna, Q. Kociána, B. Kafky, S. Suchardy, J. Mařatky, F. Úprky, L. Kofránka, J. Kalvody, J. Krepčíka, F. Bílka) a kolekce děl umělců klasické moderny (J. Štursa, J. Wagner, O. Španiel, J. Obrovský a další). Vymezený základ sbírky má mírný přesah do sochařství 19. století (díla V. Levého, J. V. Myslbeka, J. Maudra) i do tvorby autorů 2. poloviny století 20. (mj. V. Adamce, I. Jilemnického). Významně zastoupeni jsou rovněž sochaři, kteří působily v regionu (J. Vávra,V. Suchomel, F. Duchač- Vyskočil, aj.) Nedílnou součást Galerie plastik představuje od počátku kolekce maleb a grafik, zejména autorů spjatých s Hořickem (P. Maixner, K. Vik, B. Dvořák, Fr. Gross, Q. R. Kocián).

levy
Václav Levý, Adam a Eva, detail, 1849
ofelie
Josef Kalvoda, Ofélie, kolem 1906
kvapilova
Josef Mařatka, Návrh pomníku H. Kvapilové, 1907/8
zivr
Ladislav Zívr, Řekyně, 1960

 

 

 

 

sochar
Josef Wagner, Sochař, 1934