Plenér 2020

Galerie plastik zve zájemce o krajinomalbu na malířský kurz “ Plenér “ 22.8 – 23.8. 2020 Kurz je zaměřen na základní kreslířské a malířské krajinářské techniky a je určen pro začínající i pokročilé malíře všech věkových kategorií. Je veden s důrazem na citlivý individuální přístup tak, aby se pro účastníky kurzu malování v krajině stalo nezapomenutelným zážitkem a aby vznikly krásné obrazy. Vydáme se do krajiny v okolí Hořic a naučíme se vnímat atmosféru zajímavých míst. Povíme si něco o malířských postupech, kompozici, barvách a prostorových plánech. Vždyť malovat může každý!
Těšíme se na setkání s vámi v hořické krajině.

Jak to bude:
V sobotu v 9 hodin zahájení v Galerii plastik, Gothardská 1639, Hořice,
úvod do malířských technik a postupů a příprava na práci v plenéru.
Kolem 11. hodiny nabídneme lehké občerstvení před výpravou do terénu.
Odpoledne do cca 17 hodin práce v krajině. V neděli začátek v 9 hodin na místě určení.
Ukončení v Galerii plastik v 16 až 17 hodin malou prezentací účastnických obrazů. Nabídneme lehké občerstvení.

Jak se připravit:
Jako na pěší výlet, s ohledem na možnou nepřízeň počasí deštivého nebo horkého. Půjdeme asi 2 km denně (myšleno tam a zpět). Doporučuji pevnou obuv i pokrývku hlavy, také jídlo i pití s sebou. Vhodný je menší batůžek, do něhož lze kromě běžných nezbytností přibalit i vybavení pro malířskou práci. Vezměte si barvy nejlépe akrylové, možno i temperové, paletu nebo cokoli, co jí může nahradit, vhodné štětce různých průměrů a profilů (ne akvarelové, pokud se vyloženě nechystáte tvořit akvarelovou technikou), hadr, stabilní otevřenou nádobu na vodu a láhev na „pracovní“ vodu, kreslící tužky, rudky, nebo uhel, vhodnou podložku na sednutí nebo malou rozkládací rybářskou stoličku, igelit nebo pláštěnku na akutní zakrytí rozdělané práce při dešti, malířský plenérový stojan (pokud neseženete, ozvěte se včas, nějak to zařídíme :). Od nás dostanete malířské desky A3, kreslící kartony a malířské formáty – šepsované sololitové desky.

Co je potřeba udělat:
Přihlásit se s uvedením jména a bydliště na níže uvedený kontakt,
zajistit si nocleh, poslat poplatek 900,- Kč do 17. srpna na účet:
19-1161157329/0800, VS: 33152112, SS: celé datum narození,
do poznámky jméno a příjmení

Kontakt:
Mgr. Jarmila Gregorová
tel.: 734 255 093
gregorova@muzeum.horice.orgVýtvarná dílna pro děti

Galerie plastik Hořice pořádá výtvarnou dílnu pro děti k výstavě Ivany Štenclové / Little Monster.

Dílna pod vedením autorky se uskuteční ve středu 17. 6. 2020 od 15.30 hodin v Galerii plastik.

Nechte se inspirovat dílem Ivany Štenclové, která ve své tvorbě neustále experimentuje. Aktuálně pomocí laseru prořezává překližkové desky, ze kterých vrstvením a barevnými úpravami vytváří poutavé trojrozměrné portréty. Při procesu vzniká množství „odpadového“ materiálu a právě prořezy z překližkových desek a jejich další výtvarné zpracování se stane předmětem dílny pod vedením autorky výstavy. 

Na všechny nadšené malé výtvarníky se těší Ivana Štenclová a pracovníci Galerie plastik  

Ivana Štenclová, Lego Friends, akryl, překližka, 120 x 85 cm, 2020

Komentovaná prohlídka výstavy Ivany Štenclové

Galerie plastik Hořice Vás srdečně zve na komentovanou prohlídku výstavy Ivany Štenclové Little Monster za přítomnosti autorky.

Prohlídka se uskuteční ve středu 17. června 2020 od 17.30 hodin.

Česká vizuální umělkyně Ivana Štenclová (1980) studovala kresbu u prof. Jitky Svobodové na AVU v Praze a kresebná linie dosud zásadně definuje povahu její tvorby. Ústředním motivem děl jsou od počátku mezilidské, především pak rodinné vztahy, které podrobuje kritické analýze. Autorka zaujme neobvyklými tvůrčími přístupy, aktuálně za pomoci laseru perforuje a extrahuje z překližky kresbu, kterou dále zpracovává a vrství.

stenclova.cz

Letní ateliér pro mladé umělce 2020

Přijměte naše pozvání do fascinujícího světa výtvarného tvoření a staňte se umělcem, jeho múzou i modelem. Vstupte s námi do magického prostoru galerie uměleckých děl a buďte sami součástí nekonečného příběhu uměníGalerie plastik opět pořádá letní ateliér pro mladé umělce!

Galerie plastik pořádá letní příměstský tábor na téma

Člověk v umění

3. – 7. 8. 2020 8:30 – 16:30 / pro děti 7-14 let


* každodenní rozmanitý výtvarný program: kresba podle živého modelu, portrét, malba, živé obrazy a sochy, práce s hlínou, performance, bodypainting, různorodé výtvarné aktivity v plenéru

* výlety a zážitkové hry nejen v prostředí Sochařského parku U sv. Gotharda

* poutavé i poučné příběhy o umělcích, jejich dílech a výtvarných technikách

* letní prázdninová zábava

* tým profesionálních lektorů: Mgr. Jiří Merčák, Mgr. Jarmila Gregorová, PhDr. Jana Cermanová, Ph.D.

Oběd a celodenní pitný režim zajištěn.
Cena za týdenní program 2000,- Kč
Závazné přihlášky do 21. 6. 2019

Kontaktní osoba:
Jana Cermanová
cermanovaj@seznam.cz
TEL: 778 489 781

Vážení příznivci letního ateliéru v Galerii plastik,

velmi Vám děkujeme za Váš zájem o galerijní tábor s výtvarným programem. V tuto chvíli je kapacita ateliéru naplněna. Vážíme si Vašeho zájmu o galerijní programy pro mládež a mrzí nás, že z kapacitních a organizačních důvodů nemůžeme vyjít vstříc všem uchazečům.Děkujeme za pochopení.

Tým organizátorů Letního ateliéru pro mladé umělce

Galerie plastik / výstavní program a plán doprovodných akcí na rok 2020

8. – 26. 4. 2020

Recyklace

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Hořice

Výstava přesunuta na duben 2021.

www.zushorice.cz

12. 5. – 28. 6. 2020

Ivana Štenclová – Little Monster

Ivana Štenclová (1980), studovala v letech 1999-2005 na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru kresby prof. Jitky Svobodové a kresba také dodnes zůstává jejím stěžejním vyjadřovacím prostředkem.

Experimentuje s formou, technikami i průmyslovými materiály (kreslí tavnou pistolí i injekční stříkačkou, vrství obrazy z izolačních krytin, plete je z drátů, užívá malířského dekoračního válečku či razítek, pomocí laseru vypaluje motivy skrze plech). Kresebná linie je stále určujícím faktorem jejích obrazů. Uplatňuje se především v ornamentech, které však nemají zdaleka jen dekorativní funkci. Umocňují obsah obrazu a často jej i spoluvytvářejí.

Od roku 2000, kdy jako studentka poprvé vstoupila na uměleckou scénu, jsou páteří tvorby Ivany Štenclové mezilidské, především pak rodinné vztahy. Zajímá se o vztah jedince, prostoru a času v různých fázích jeho vývoje. Zpočátku podrobovala analýze své vlastní dětství a nejbližší příbuzné, později se tématem jejích děl stalo také vlastní mateřství a dcera.

Štenclová je zastoupena v pražské Národní galerii i ve světových sbírkách – např. Nadace J.a M. Jelínek, Švýcarsko, Museum moderního umění A.Warhola, Slovensko, Wing Shya Collection, Hongkong.

www.stenclova.cz

16. 5. 2020

Šachy vs. sochy/ krajský přebor družstev v bleskovém šachu

Zrušeno

29. 5. 2020

Galerijní noc

Galerie plastik se zapojuje do festivalu muzejních a galerijních nocí: výtvarné dílny pro děti, komentované prohlídky, koncert.

Akce přesunuta na podzim 2020

červen – říjen 2020

Tomáš Skalík / Sochy pro Hořice

Exteriérová instalace objektů sochaře Tomáše Skalíka v prostoru „horního“ náměstí Jiřího z Poděbrad.

www.skalik.net

14. 6. – 30. 8. 2020

Josef Wagner (1901-1957) / raná tvorba

Josef Wagner pocházel ze staré východočeské kamenické rodiny. V Hořicích nejprve vystudoval kamenosochařskou školu a v letech 1922-1927 se učil sochařství u profesorů Jana Štursy, Otakara Španiela a Otto Gutfreunda. Jeho spolužáci byli mimo jiné budoucí významní sochaři Vincenc Makovský, Hana Wichterlová, Bedřich Stefan, Jan Lauda nebo Marie Kulhánková, která se později stala jeho manželkou. Za dob studií podnikl s Makovským cestu do Paříže, kde byl uchvácen plastikou přírodních národů. Jeho další cesty vedly do Itálie, kde studoval díla antiky a renesance. Největší vliv na jeho tvorbu měla cesta do Řecka, díky které vznikly jedny z nejradikálnějších plastik. Dvacátá a třicátá léta se nesou v duchu avantgardy, díla z těchto let patří k tomu nejlepšímu co Wagner vytvořil. V letech 1945-1957 působil jako vedoucí sochařského ateliéru na Vysoké škole umělecko-průmyslové, kde vychoval celou jednu generaci významých sochařů, která se prosadila v 60. letech (Olbram Zoubek, Eva Kmentová, Věra Janoušková, Vladimír Janoušek, Miloslav Chlupáč, Zdeněk Palcr, Zdeněk Šimek, Vladimír Preclík, Alina Szapocznikow). Jeho pedagogické působení, pro něž byl charakteristický především svobodný přístup, významně ovlivnilo další směřování českého sochařství.

Výstava přesunuta na letní měsíce roku 2021.

4. 7. – 30. 8. 2020

Jiří Středa – Málo viděný svět

Sochař Jiří Středa se narodil v roce 1956 v Náchodě. Nyní žije a tvoří v Praze. Po absolvování hořické sochařsko-kamenické školy se dostal na Akademii výtvarných umění v Praze, kterou dokončil roku 1982 (přípravka u Karla Kolumka, poté atelier Sochařství u Jiřího Bradáčka). Od roku 2012 je předsedou Rady Spolku sochařů České republiky, který organizuje výstavy, sympozia i sochařské soutěže.

jiristreda.cz

3. – 7. 8. 2020

Letní ateliér pro mladé umělce

Galerie plastik pořádá příměstský tábor s výtvarným programem a letní zábavou.

22. – 23. 8. 2020

Plenér aneb malířské setkání v hořické krajině

Dvoudenní kurz pro zájemce o plenérovou malbu.

10. – 13. 9. 2020

Mezinárodní festival krásných umění 2020 / Maďarsko

Město Hořice, proslulé sochařskými sympozii, navazuje Mezinárodním festivalem krásných umění na mnohaletou tradici setkávání umělců na nadnárodní úrovni. Umělci z USA, Japonska, Itálie,Polska, Slovenska i Ukrajiny patřili mezi účastníky těchto uměleckých setkání a jejich sochařská díla dodnes zdobí hořické sochařské parky U sv. Gotharda a U sv. Josefa. Tradici spolupráce s významnými světovými umělci v posledních letech obnovila Galerie plastik, jež se také pravidelně stává hlavním dějištěm festivalu. Galerie v případě festivalu koncipuje program zaměřený nejen na prezentaci vizuálního umění, ale především na širší představení kultury daného národa, a to včetně ochutnávek z literární tvorby, klasické i populární hudby, filmu a gastronomie. Kurátoři festivalu se v současné době soustředí na mapování současné mladé umělecké scény Maďarska, která spoluutváří bohaté multikulturní prostředí širšího středoevropského regionu.

12. – 27. 9. 2020

Mezinárodní festival krásných umění / výstava v Galerii plastik

4. 10. – 1. 11. 2020

Ladislav Jezbera

Jeden z předních reprezentantů českého nefigurativního sochařství, absolvent ateliérů Vladimíra Preclíka a Jana Ambrůze na FAVU VUT v Brně a v současné době vedoucí uměleckých oborů hořické SPŠKS vytvoří pro prostory Galerie plastik jedinečnou uměleckou instalaci.

Ladislav Jezbera