PLENÉR malířské setkání v hořické krajině 24.- 25.8. 2019

Galerie plastik vás srdečně zve na malířské setkání v hořické krajině.
Tento praktický seminář tematicky navazuje na výstavu Bohuslav Dvořák-procházky krajinomalbou a je zaměřen na základní kreslířské a malířské krajinářské techniky po vedením Mgr. Jarmily Gregorové.
Zahájení v sobotu 24.8. v 9 hodin v Galerii plastik v Hořicích, ukončení v neděli 25.8. kolem 17 hodin.
Cena 900,- Kč
Přihlášky zasílejte do 15.8. 2019 na gregorova@muzeum.horice.org
nebo telefonicky na 734 255 093.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Více informací najdete níže.

Galerie plastik zve zájemce o krajinomalbu na malířský kurz, jenž tematicky navazuje na aktuální výstavu v Galerii plastik Bohuslav Dvořák – procházky krajinomalbou. Kurz je zaměřen na základní kreslířské a malířské krajinářské techniky a je určen pro začínající i pokročilé malíře všech věkových kategorií. Je veden s důrazem na citlivý individuální přístup tak, aby se pro účastníky kurzu malování v krajině stalo nezapomenutelným zážitkem a aby vznikly krásné obrazy. Vydáme se do krajiny stejně jako Bohuslav Dvořák, Antonín Slavíček nebo František Kaván a naučíme se vnímat atmosféru zajímavých míst. Povíme si něco o malířských postupech, kompozici, barvách a prostorových plánech.
Vždyť malovat může každý! Těšíme se na setkání v hořické krajině.

Jak to bude:
V sobotu v 9 hodin zahájení v Galerii plastik, Gothardská 1639, Hořice,
prohlídka stávající výstavy Bohuslav Dvořák-procházky krajinomalbou,
úvod do malířských technik a postupů a příprava na práci v plenéru.
Kolem 11. hodiny nabídneme lehké občerstvení před výpravou do terénu.
Odpoledne do cca 17 hodin práce v krajině. V neděli začátek v 9 hodin na místě určení v krajině. Ukončení v Galerii plastik v 16 až 17 hodin malou prezentací účastnických obrazů. Nabídneme lehké občerstvení.

Jak se připravit:
Jako na pěší výlet, s ohledem na možnou nepřízeň počasí deštivého nebo horkého. Půjdeme asi 8 km denně. Doporučuji pevnou obuv i pokrývku hlavy, také jídlo i pití s sebou. Vhodný je menší batůžek, do něhož lze kromě běžných nezbytností přibalit i vybavení pro malířskou práci. Vezměte si barvy nejlépe akrylové, možno i temperové, paletu nebo cokoli, co jí může nahradit, vhodné štětce různých průměrů a profilů (ne akvarelové, pokud se vyloženě nechystáte tvořit akvarelovou technikou), hadr, stabilní otevřenou nádobu na vodu a láhev na „pracovní“ vodu, kreslící tužky, rudky, nebo uhel, vhodnou podložku na sednutí nebo malou rozkládací rybářskou stoličku, igelit nebo pláštěnku na akutní zakrytí rozdělané práce při dešti, malířský plenérový stojan (pokud neseženete, ozvěte se včas, nějak to zařídíme :). Můžete přibalit napnutá šepsovaná malířská plátna. Od nás dostanete malířské desky A3, kreslící kartony a malířské formáty, šepsované sololitové desky.

Co je potřeba udělat:
Přihlásit se s uvedením jména a bydliště na níže uvedený kontakt,
zajistit si nocleh, poslat poplatek 900,- Kč do 15. srpna na účet:
19-1161157329/0800, VS: 33152112, SS: celé datum narození,
do poznámky jméno a příjmení

Kontakt:
Mgr. Jarmila Gregorová
tel.: 734 255 093
gregorova@muzeum.horice.org

Fotogalerie z vernisáže Bohuslav DVOŘÁK – procházky krajinomalbou

Po delší odmlce galerie opět připravila uměleckohistorickou výstavu orientovanou na malbu. Procházky krajinomalbou Bohuslava Dvořáka poutavým slovem zahájil historik umění PhDr. Michael Zachař. Violoncellisté Petra Machková Čadová a Gottfried Greiner zahráli skladby Felixe Mendelsohna-Bartholdyho a Fritze Kreislera a vytvořili skvělou atmosféru pro Dvořákova plátna.
Výstava bude k vidění celé léto!

Malíř Bohuslav DVOŘÁK

Vážení a milí přátelé,

srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení výstavy
Bohuslav Dvořák (1867-1951) / procházky krajinomalbou, které proběhne ve čtvrtek 20. června 2019 od 17 hodin.
Úvodní slovo pronese kurátor výstavy PhDr. Michael Zachař.
V hudebním programu vystoupí violoncellisté Petra Machková Čadová a Gottfried Greiner.

Na setkání s Vámi se těší pracovníci Galerie plastik

Obrazy na výstavu zapůjčily Oblastní galerie Liberec, Východočeská galerie Pardubice, Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Galerie Kooperativy, České přístavy, a.s. a soukromí sběratelé.

Přednáška Digitální sochařství jako nové dláto v rukách sochaře.

V souvislosti s výstavou sochaře Michala Gabriela Zrození Venuše v Galerii plastik proběhla 3. června přednáška Digitální sochařství jako nové dláto v rukách sochaře. Na aktuální téma možností využití 3D technologií v sochařském oboru promluvil nejen Michal Gabriel, ale také studenti ateliéru figurativního sochařství na FaVU VUT v Brně Tomáš Zelený a Pavla Nikitina. Součástí přednášky se stala také praktická ukázka skenování lidské postavy pomocí ručního skeneru.

Letní ateliér pro mladé umělce 2019

Pojďte se s námi podívat na krajinu očima umělce, poznejte přírodní krásy a tajemství, která se zjeví pouze zasvěceným. Nechte se inspirovat prostředím vrchu Gothardu a zažijte s námi jedinečné výtvarné dobrodružství.

Galerie plastik opět pořádá letní ateliér pro mladé umělce! Galerie plastik pořádá Letní ateliér pro mladé umělce na téma

Umění v krajině
5. – 9. 8. 2019 8:30 – 16:30 / pro děti 7-14 let
* každodenní rozmanitý výtvarný program: krajinomalba, akční malba, Land Art, performance, malba sprejem, sochařské techniky, objektová tvorba, rozmanité výtvarné aktivity v plenéru
* geokešing a zážitkové poznávací hry nejen v prostředí Sochařského parku U sv. Gotharda
* poutavé i poučné příběhy o umělcích, jejich dílech a výtvarných technikách
* letní prázdninová zábava
* tým profesionálních lektorů: Mgr. Jiří Merčák, Mgr. Jarmila Gregorová, PhDr. Jana Cermanová, Ph.D.

Oběd a celodenní pitný režim zajištěn.
Cena za týdenní program 1950,- Kč
Závazné přihlášky do 28. 6. 2019

Kontaktní osoba:
Jana Cermanová
cermanovaj@seznam.cz
TEL: 778 489 781

Bohuslav Dvořák (1867-1951) / procházky krajinomalbou Galerie plastik Hořice, 21. 6. – 15. 9. 2019

Éra přelomu 19. a 20. století byla nepochybně pro české moderní umění formativním obdobím. V oboru malířství ji dokonce můžeme označit přímo zlatým věkem krajinomalby. V roce 1887 byl na pražskou Akademii výtvarných umění povolán Julius Eduard Mařák (1832-1899), aby reorganizoval tamní krajinářský ateliér a Mařákova škola se za dvanáct let svého působení stala doslova výtvarným fenoménem. K. B. Mádl, přední kritik umělecké scény kolem roku 1900, nazval generaci talentovaných Mařákových žáků „portrétisty českého kraje“. Mezi Mařákovce náleží jak nejvýznamnější představitelé české moderní krajinomalby, jako byli Antonín Slavíček, František Kaván, Otakar Lebeda, Jaroslav Panuška nebo Ota Bubeníček, tak dnes již pozapomenutá jména, k nimž můžeme zařadit i Bohuslava Baťku Dvořáka (1867-1951).

Mařákův ateliér začal Dvořák navštěvovat až po maturitě na pražském gymnáziu v roce 1889. Kolegové z akademie obdivovali nejen Dvořákovo výtvarné nadání a zkušenosti v oblasti přípravy barev, ale rovněž jeho znalosti světové literatury. Pro svoji veselou povahu a vytříbený smysl pro humor byl oblíbeným společníkem a vůdčí osobností studentské zábavy na akademii. Julius Mařák vyučoval své žáky jak v ateliérech, kde kreslili a malovali aranžovaná zátiší, tak kladl velký důraz na práci v plenéru. Studenti vycházeli malovat do městských parků, na zajímavá místa v okolí Prahy a také vyjížděli na věhlasné malířské exkurze.

V roce 1893 Dvořák spolu s Kavánem poprvé zavítal do Podkrkonoší, které ho doslova okouzlilo. Místní zvlněná krajina, kvetoucí louky, polní zákoutí a vysoká oblaka se staly námětem řady jeho obrazů. Ubytován byl tehdy v hostinci v Šárovcově Lhotě, odkud vyrážel malovat venkovské motivy v okolí i lesní partie Mezihořského údolí. Když mladý výtvarník odjel, vzpomínala paní hostinská, jak se všem po Dvořákovi stýskalo: “ táta tři dni nemuvil a Punťa [pes] tři dni nežral“1. Nicméně již umělcovy rané práce si získaly respekt profesora Mařáka i uznání veřejnosti. Mladý malíř stál u založení Spolku výtvarných umělců Mánes a nejen s ním se aktivně účastnil pražského výstavního dění. Slavný mecenáš Josef Hlávka dokonce ještě za Dvořákových studií zakoupil obraz Duby na hrázi do sbírky Obrazárny vlasteneckých přátel umění (dnes v Národní galerii v Praze). Kolem roku 1900 se Dvořák sblížil s Antonínem Slavíčkem a začali často pracovat společně, jak v ateliéru na Letné, tak na Vysočině, především v Kameničkách. Původně realistický rukopis, charakterizující Dvořákovy obrazy z období intenzivní spolupráce s Kavánem, se postupně uvolňuje, plátna nabývají na sytější barevnosti a osobité podmanivé atmosféře. Slavíček s Dvořákem se svými talenty a naturely údajně výborně doplňovali: geniální vizionář se vznětlivou povahou a trpělivý šprýmař s bystrým výtvarným viděním. Přátelství umělců skončilo až Slavíčkovým tragickým skonem v roce 1910.

Dvořáka pozornost byla poté znovu nasměrována k východním Čechám, do okolí Levínské Olešnice a Nové Paky, kde ho fascinovaly také barevné kontrasty vegetace a červených odstínů polí s železitou půdou. Po první světové válce nějaký čas žil a pracoval v Lukavci u Hořic, kde vznikla řada náladových studií podzimních, zimních i časně jarních krajin z okolí a také precizně zpracované malby hub, které Dvořáka proslavily mezi mykology. Za druhé světové války se přestěhoval do Hořic, kde žil a stále intenzivně maloval až do své smrti.

Výstava v Galerii plastik představí návštěvníkům průřez Dvořákovou tvorbou. Obrazy, zapůjčené z českých galerií a soukromých sbírek, vypovídají o poctivé práci talentovaného umělce, který svůj život zasvětil české krajině a jejímu obrazu.

———————————————-

1 František Kaván, Moje vzpomínky na Bohuslava Dvořáka, Místní lidová knihovna Ostroměř, 1937?

Digitální sochařství jako nové dláto v rukou sochaře – přednáška Michala Gabriela

Městské muzeum a galerie Hořice Vás srdečně zvou na přednášku sochaře Michala Gabriela  Digitální sochařství jako nové dláto v rukou sochaře

program: prezentace tvorby Michala Gabriela, která vznikla s využitím 3D technologií/ prezentace studentů FaVU VUT v Brně Tomáše Zeleného a Pavly Nikitiny o projektech realizovaných pomocí 3D technologií/ ukázky postupů při práci ve 3D/ praktická ukázka skenování pomocí ručního skeneru

Přednáška se uskuteční 3. 6. 2019 od 16 hodin v Multimediálním sále Městského muzea v Hořicích.

Šachy vs. sochy II. ročník

V sobotu 1. června proběhne v Galerii plastik od 9 do 14 hod. krajský přebor družstev v bleskovém šachu. Jedná se o dynamickou disciplínu, kde hráči musí prokázat velmi rychlé myšlení, neboť na partii mají pouhých 5 minut!      

V loňském roce se turnaje zúčastnila šachová esa z celého kraje včetně 4. nejlepšího hráče ČR, mezinárodního mistra Tomáše Krause.

Vzhledem k zrychlenému tempu hry bude turnaj jistě atraktivní, jak pro oko závodního šachisty, tak i začínajícího hráče.

Přijďte se podívat na mistry královské hry v akci osobně!

Šachy vs. sochy