Sochařský park

Sochařský park pod širým nebem nebo také sochařské sympozium.
Pro více informací pokračujte na: http://www.symposiumhorice.cz/index.php

symp

V roce 1966 se opuštěný lom U sv. Josefa nedaleko Hořic stal dějištěm prvního mezinárodního sochařského symposia (MSS) v Čechách. Původní idea rakouského sochaře Karla Prantla (1923-2010), zakladatele fenoménu sympozií,o pospolité tvůrčí práci sochařů metodou přímého tesání do kamene v „ateliéru“ pod širým nebem, nacházela v šedesátých letech 20. století rychlou odezvu po celém světě. Město Hořice mělo pro uspořádání MSS všechny předpoklady; byla to především geologická dispozice, neboť v blízkosti města se nacházelo velké množství zásob kvalitního pískovce, jehož těžba po staletí představovala jeden z určujících hospodářských rysů regionu. S tím souvisí i dlouhá kamenosochařská tradice v celé oblasti. Již od roku 1884 sídlí ve městě věhlasná kamenosochařská škola, která právě v období šedesátých let procházela krizí a její další existence ve městě byla ohrožena. Hořičáci se v tomto nesnadném období odhodlali podpořit zcela novou sochařskou akci a pokrokovým uměleckýmpočinemmezinárodního rozsahu rehabilitovalipověst města kamenné krásy jako soudobého sochařského střediska. Prvních čtyř ročníků MSS, jejichž uměleckým komisařem se stal sochař Vladimír Preclík (1929-2008), se zúčastnili talentovaní sochaři mnoha národností. Jejich díla byla instalována v přírodním rámci vrchu Gothard. Po politickém přerušení akce byla MSS obnovena v r. 1989, znovu pod uměleckým vedením Vladimíra Preclíka. Po dvanácti ročnících byl Sochařský park U sv. Gotharda dotvořen a r. 2000 mělo být konání MSS v Hořicích oficiálně ukončeno. Respekt k sochařské tradici jako jedné z nedílných součástí identity města vedl v r. 2002 zastupitele k rozhodnutí podpořit kontinuitu pořádání MSS. Vůdčí uměleckou osobností se stal sochař Roman Richtermoc (1950-2010) a posléze sochař Jan Pospíšil (1975). Park U sv. Josefa, kde jsou sochy obnoveného symposia instalovány, spojuje lokalitu parku U sv. Gotharda s lomem U sv. Josefa, který již více než padesát let tvoří překrásnou přírodní scenérii hořických symposií.