Festivalový víkend na maďarské vlně

Již 7. ročník Mezinárodního festivalu krásných umění v Hořicích představil mozaiku maďarské kultury.

První část víkendového programu se odehrála v exteriéru před Galerií plastik, kde se návštěvníci pobavili maďarskou sebereflexí v textech oblíbeného spisovatele Jánose Lackfiho. Doslova exotický zvuk maďarštiny zazněl v podání hungaristky Simony Kolmanové. Literární ukázky doprovodily lidové písně z oblastí někdejších Uher v živelném pojetí skupiny Máša a Medvěd. Festivalové akce pokračovaly koncertem klasické hudby. Výběr z maďarských a českých autorů strhujícím způsobem přednesli sopranistka Lucie Kaňková a klavírista Martin Kasík. Večerním programem posluchače provedla moderátorka Martina Kociánová. Pořady na maďarské téma v neděli završila cestopisná přednáška Pavla Bičiště a projekce dokumentární revue, v níž Kateřina Turečková analyzuje současné Maďarsko.

Festival pokračuje ve výstavním sále Galerie plastik, který zcela ovládla díla Victora Vasarelyho, Jánose Fája a Jánose Megyika. Instalaci sestávající ze špičkových prací maďarské geometrické abstrakce 20. a 21. století mohou návštěvníci shlédnout do 27. září.

Letní ateliér pro mladé umělce 2020

V pátek 7. srpna byl v Galerii plastik slavnostně zakončen Letní ateliér pro mladé umělce 2020. Talentovaní výtvarníci si během týdenního tábora na téma “ člověk v umění“ vyzkoušeli řadu technik i aktivit. Seznámili se se zákonitostmi zobrazení figury, vyzkoušeli si kresbu i malbu portrétu, ze sochařské hlíny modelovali „hlavy“, vyráběli obličejové masky. Součástí bohatého programu bylo také vytváření objektů z polystyrénu nebo „oblékání“ pískovcových soch v sochařském parku U Sv. Gotharda. Výtvarná tvorba byla v průběhu celého týdne provázána prázdninovými pátracími hrami, které mladé umělce seznamovaly s hořickými sochařskými památkami.Pozoruhodné výsledky týdenního tvoření mladých talentů si mohou zájemci prohlédnout až do konce prázdnin ve foyeru Galerie plastik. 

Výstavou Jiří Středa / Málo viděný provedl návštěvníky sám autor

Ve středu 29. července uspořádala Galerie plastik komentovanou prohlídku výstavy Jiřího Středy Málo viděný. Autor soch a kreseb, rodák z východních Čech a absolvent hořické sochařské školy, se s návštěvníky podělil o zajímavé skutečnosti ze svého tvůrčího života. Zájemci o dílo Jiřího Středy se například dozvěděli, že všechny sochy provedené v ušlechtilých kamenech umělec seká tzv. na ztracenou kresbu, tedy bez prováděcího modelu díla, pouze na základě lehce načrtnuté hlavní proporce přímo na blok materiálu. Jiří Středa účastníky doslova okouzlil poutavým výkladem a bezprostředním projevem. Galerie plastik děkuje sochaři Jiřímu Středovi i návštěvníkům komentované prohlídky za příjemný červencový podvečer.

Noční prohlídka Galerie plastik

V pátek 10. července proběhla první noční prohlídka Galerie plastik. Návštěvníci měli možnost zažít noční atmosféru v galerii a užít si zcela jiné vyznění soch nasvícených novým galerijním osvětlením. Komentovaná prohlídka stálé expozice Janou Cermanovou vzbudila velký zájem návštěvníků.

Přednáška Michaela Zachaře o pestré historii českého portrétu

U příležitosti pražské výstavy Portrét v Čechách pohledem dvou staletí, na níž se Galerie plastik podílí významnou zápůjčkou sochařských portrétů, proběhla v multimediálním sále hořického muzea stejnojmenná přednáška. Historik umění PhDr. Michael Zachař představil účastníkům velmi rozmanitý výběr špičkových děl portrétního umění od klasicismu po současnost. Příznivci portrétu se prostřednictvím atraktivního výkladu seznámili s autory podobizen i pestrými příběhy jejich vzniku.

Výstavu Portrét v Čechách pohledem dvou staletí, na níž jsou hořické sochy představeny v nových kontextech, můžete navštívit v Císařské konírně Pražského hradu do 22. března. Téma podobizny rozvíjí rovněž výstava Sochařských portrétů Františka Drtikola, Františka Janečka a Toyen v Městském muzeu v Hořicích, která je otevřena do 1. března.

Výtvarná dílna: odkrývací rezerváže

V rámci výstavy Jakuba Berdycha Karpelise / Výprodej! proběhly v Galerii plastik v týdnu od 21. do 25. října 2019 výtvarné dílny pro žáky základních škol, které byly přímo inspirovány autorovým zájmem o reinterpretaci starých věcí. Děti nejprve ve výstavě zkoumaly výtvarné postupy a materiály, s nimiž Berdych pracuje, a posléze si samy vyzkoušely techniku odkrývací rezerváže, kterou uplatňovaly na staré CD disky.

Jakub Berdych Karpelis/ Výprodej! – fotogalerie

V sobotu 12. října byla v Galerii plastik zahájena výstava s názvem Výprodej! Umělecký ředitel Qubus Design studia, sklářský výtvarník a kamenosochař Jakub Berdych Karpelis představuje v Hořicích osobitý výběr z umělecké tvorby. Hořická výstava následuje Berdychovy projekty pro pražské galerie Kvalitář a Via ART, v nichž se prezentoval zejména skrze aktuální kamenné objekty. Berdych se zároveň účastní i projektu Třicet let svobody a prezentuje současný český design v českých centrech v Tokiu a Londýně. Hořická výstava nabízí návštěvníkům rozmanitou ukázku Berdychových prací v delším časovém horizontu. V expozici je tak patrná autorova záliba v nalézání a oživování starých věcí, schopnost převratně reinterpretovat tvar i účel předmětů, hravě ironizovat obsah, soustavně narušovat vžité stereotypy i pomyslné hranice luxusního designu. Berdychovy skleněné i kamenné práce se vyznačují perfektním řemeslným zpracováním a důrazem na ušlechtilost a krásu materiálu. Jakub Berdych Karpelis je mistrem logického paradoxu, který ve své tvorbě využívá s básnivým půvabem.

Mezinárodní festival krásných umění 2019

Mezinárodní festival krásných umění 2019, který letos nabízí ochutnávku mladé slovenské tvorby, byl zahájen v pátek 20. září filmovou projekcí v Biografu na Špici. V sobotu festivalový program pokračoval otevřením výstavy slovenských výtvarníků v Galerii plastik. Kristína Bukovčáková v Hořicích vystavuje plátna na téma nikoliv idylického vztahu člověka k životnímu prostředí. Juraj Ďuriš se prezentuje obrazy z cyklu Bomby, které ve vyzývavém spojení s obsáhlejším souborem Hračky tvoří velmi působivou instalaci. Známý slovenský multimediální umělec Marek Kvetán je zastoupen zdánlivě absurdními objekty, jimiž nás jakoby bezděčně nutí uvažovat o daleko vážnějších tématech. V rámci festivalu zahrála na Gothardě také famózní slovenská skupina The Youniverse, která v sobotu v podvečer před galerií předvedla naprosto strhující show.

Výstava slovenských umělců v rámci Mezinárodního festival krásných umění 2019 je přístupná v Galerii plastik do 6. 10. 2019.