Představujeme účastníky SETKÁNÍ NA ATOLU

Lipus_Noc_2014
Matouš Lipus, Noc, 2014
Jan Vítek, Dáma s jednorožcem, 2014
Jan Vítek, Dáma s jednorožcem, 2014
Dolejší_Transformation_2015
Eliáš Dolejší, Transformace, 2015
Matěj Bílek_Proč barva 001
Matěj Bílek, Proč barva
Marek Božek
Marek Brožek, Stínové divadlo
Lutzová_Rainbow_2015
Kristýna Lutzová, Rainbow, 2014

 

Představujeme účastníky SETKÁNÍ NA ATOLU

Matouš Lipus, Eliáš Dolejší, Kristýna Lutzová, Marek Brožek, Jan Vítek, Matěj Bílek

Matouš Lipus

*1987 Olomouc
Absolvent UMPRUM v Praze. Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti a na SPŠKS v Hořicích. Ve své práci zaměřené především na figurální sochařství protíná aktuální témata a tradiční sochařské formy, zajímá se o současné projevy sochařského umění s přesahem do veřejného prostoru. Podílel se na vydání knihy Manuál Monumentu (UMPRUM 2015), jeho socha Noc byla vybrána a realizována v rámci soutěže Sochy na Vítkově v Praze na Žižkově (2014).

https://www.umprum.cz/web/cs/lide/matous-lipus-629

Krustýna Lutzová

*1988 Hořice
Absolventka UMPRUM v Praze (Volné umění, Itermediální konfrontace, diplomovala v ateliéru Supermédií). NA SPŠKS studovala sochu a restaurování kamene. Ve své tvorbě se soutředí na vztah mezi skutečností a virtualitou. Bydlí v Praze, věnuje se restaurování památek, volné tvorbě a sebevzdělávání.

Virtuální vizuální znaky přetvářím v reálné objekty a zkoumám sochařské možnosti internetu jako zdánlivě hmotného prostoru. Tematizuji otázky propojení současného a minulého, virtuálního a fyzického. Propojením symbolů naší epochy s dávnými postupy minulosti se pokouším konstruovat jednu z možných poloh současného ornamentu.

http://www.kristynalutzova.cz/

Eliáš Dolejší

*1982 Praha
Absolvent AVU v Praze, v ateliéru sochařství Jindřicha Zeithammla.
Studoval u Mária Kotrby na Ostravské univerzitě, na SPŠKS v Hořicích a na sklářské škole v Kamenickém Šenově. Zajímá jej paměť, možnosti fixace určitých mentálních procesů v materiálu a čase.

Často sbírám jednotlivé komponenty pro svá díla na různorodých místech ve městě i v přírodě. Tyto předměty již ztratily své původní významy a byly odkázány na existenci oproštěnou od funkce. Využívám jejich materiálových dispozic a původního obsahu k mým vlastním sdělením. Přiřadím jim nové významy, díky nimž se stanou jakýmsi otiskem, stopou současnosti.

https://www.works.io/elias-dolejsi

Jan Vítek

Absolvoval UMPRUM v Praze.

Obor Přírodní materiály studoval na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

V současnosti je profesně zaměřen na restaurování památek.

Ve své umělecké tvorbě tematizuje klasické řemeslné techniky a ikonická díla z dějin umění, aby je uchopil jako předobrazy pro své performance. Tyto akce zachycuje na videích v nezkrácených verzích, které následně doplňuje objekty.

 

Matěj Bílek

Studuje na UMPRUM v Praze v ateliéru sochařství Dominika Langa a Edith Jeřábkové.

Studoval sochu na SPŠKS v Hořicích.

V práci se snažím reflektovat různé pohledy: vědecké mechanismy, subjektivní pohled, vnímání na specifický objekt, který dosazuji do širších souvislostí a konotací s příslušným materiálem. JÁDRO VĚCI/Í je v souladu s tradičními procesy a realizací sochy.

Marek Brožek a.k.a. Marek Párek

Absolvoval obor scénografie na Katedře alternativního a loutkového divadla na DAMU a Katedru kamery na FAMU.

Studoval kamenosochařství na SPŠKS v Hořicích.

Pracuje jako kameraman dokumentarních filmů (Zlatá šedesátá, Rodinně záležitosti), scénograf (Odejdeš tam kde žiješ, hodně někde budeš/ Protože jsem to ještě nikdy nedělal, už asi budu), visual maker (Coalhouse Ragtime Horror Terror Funny Show, laterna magika „Cube“) a režisér v Loutkové divadelní společnosti pana Párka.

V současné době se věnuje výzkumu postupů a forem v loutkovém divadle.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *