Programy pro školu i veřejnost v Galerii plastik

Za Maxem do Galerie plastik                                                                      
V hořické Galerii plastik probíhá výstava Max Švabinský /nic mimo umění/. Je připravena u příležitosti 100. výročí první samostatné prezentace jeho grafického díla, která proběhla v Hořicích v Umělecké síni na Habru v květnu a červnu roku 1917. Do konce září 2017 jsou zde představeny grafické listy ze soukromé sbírky rodiny autora a z fondu grafiky Městského muzea a galerie v Hořicích. Kromě tisků z let 1901 až 1917, kdy autor nejprve svými díly a později i pedagogickou činností zásadním způsobem přispěl ke zrodu moderní volné grafiky, jsou zde vystaveny unikátní velkoformátové tiskové matrice pro dřevoryt, lept i mezzotintu. Vystavené grafiky sousedí a částečně volně prolínají do stálé expozice plastik, jež představuje unikátní kolekci sochařského díla našich významných autorů z počátku 20. století. Přijďte se podívat. Pro zájemce jsou v průběhu září v rámci této výstavy připraveny tyto související doprovodné programy:

Přednáška Kristýny Brožové o životě a díle Maxe Švabinského            
v rámci soudobé umělecké scény. 7.9.2017 v 17 h. v Divadelním sále hořické radnice

Grafické techniky, workshop pro školní skupiny.                                    
19 22. 9. 2017 od 9 do 15 hodin v Galerii plastik Hořice. Účastníci si vyzkouší jednu z grafických technik, suchou jehlu. Trvání programu pro max.16 osob je 60 až 90 min. Přihlaste se na tel.: 734 255 093 nejpozději den předem do 15 hod. Vstupné 30,- Kč.

Grafické techniky, workshop pro veřejnost                                    
v sobotu 23. 9. od 14 hodin v Galerii plastik Hořice. Účastníci se seznámí s různými grafickými technikami a zhotoví si tisk technikou suché jehly dle vlastního návrhu. Trvání programu dle počtu účastníků 90 až 120 minut. Přihlaste se na tel.: 734 255 093 do 21. 9.

Max Švabinský, Krajina z Kozlova, 1917, suchá jehla

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *