Válečné fotografie Jendy Rajmana

Ve čtvrtek 24. dubna 2014 proběhla v Městském muzeu vernisáž fotografií, které zachycují život na italské frontě během 1. světové války. Úvodní slovo pronesl prof. RNDr. Karel Martinek a Ing. Pavel Hančar a dobové písně zazpíval Ivan Doležal.

V letošním roce si připomínáme 100 let od zahájení 1. světové války. Byla to první velká ničivá válka vedená moderními zbraněmi, a ačkoliv se přímo v naší zemi nebojovalo, významně poznamenala životy lidí. Dochované doklady podávají cenná svědectví o tragičnosti a nesmyslnosti válečného konfliktu.

jenda-rejman-fotografie-2014-plakat-muzeumJenda Rajman (1882 – 1965), rodák ze středočeských Rožďalovic, dosáhl řady ocenění jako významný český umělecký knihař. Ale i on ve svém mládí, místo aby po vyučení nastoupil v otcově knihařské dílně, musel odejít do války. Naštěstí jen jako civilní úředník lazaretu na italské frontě. Byl umístěn nedaleko řeky Soči, kde po celou válku probíhaly intenzívní boje. Rajman již tenkrát propadl kouzlu fotografie a tak v těchto složitých a smutných podmínkách fotografoval.  Zaznamenal volný čas vojáků, pacienty, doktory při práci, přesuny vojska, zbraně, letadla letící i sestřelená, pobořená města a mosty, válečné hřbitovy.

Tuto etapu života mého dědy jsme moc neznali, když jsme pro uchování jeho díla zakládali nadační fond a knihařské muzeum v Rožďalovicích,“ říká o fotografiích Ing. Pavel Hančar, jeden z organizátorů výstavy. „Fotky jsme našli mezi ostatními rodinnými památkami, a když jsme si uvědomili jejich význam, nechali jsme je zpracovat a začali vystavovat. V roce 2011 byly dokonce součástí velké výstavy na Pražském hradě. Většina snímků je také popsána a datována, což jim dodává historickou hodnotu.“

Odborná pracovnice muzea PhDr. Oldřiška Tomíčková přibližuje, co na výstavě návštěvníci uvidí: „Kromě unikátních fotografií, zvětšených a digitálně vyčištěných, bude vystaven i původní fotoaparát, který Rajman používal. Výstavu lze v Hořicích tematicky doplnit prohlídkou Masarykovy věže samostatnosti, postavené v letech 1926-38 jako památník obětem první světové války, která bude pro veřejnost otevřena tak jako každý rok od 1. května do konce září,“ dodává.

Slavnostní zahájení výstavy v Malé síni Městského muzea Hořice proběhne dne 24. dubna 2014 v 17 hodin. Úvodního slova se ujmou prof. RNDr. Karel Martinek, který se zabývá touto válečnou etapou, a Ing. Pavel Hančar. Dobové písně zahraje a zazpívá Ivan Doležal. Výstavu bude možné navštívit až do 28. září 2014.

Zdroj: RNDr. Eugenie Hančarová

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *