Portrét v Čechách pohledem dvou staletí

Galerie plastik Hořice Vás srdečně zve na přednášku

Portrét v Čechách pohledem dvou staletí

O portrétní tvorbě v období od vrcholného klasicismu po současnost promluví historik umění PhDr. Michael Zachař.

Přednáška se uskuteční v pondělí 10. února 2020 od 17 hodin v Multimediálním sále Městského muzea v Hořicích.

Přednáška je připravena u příležitosti výstavy portrétů v Císařské konírně Pražského hradu, na níž Galerie plastik participuje významnou zápůjčkou sochařských podobizen. Téma se současně vztahuje k aktuální výstavě Sochařských portrétů ve Štorchově síni Městského muzea.

Vážení návštěvníci,

výstavou Jakuba Berdycha Karpelise / Výprodej! Galerie plastik úspěšně ukončila výstavní sezónu 2019. Vzhledem k instalaci nového osvětlení a nezbytným opravám výstavního mobiliáře ve stálé expozici nebude až do odvolání možné navštívit expozici českého sochařství 1. poloviny 20. století.

Příznivci výtvarného umění se nicméně mohou těšit na již tradiční výstavu sochařských portrétů, kterou Sdružení sochařů České republiky v roce 2019 vypsalo na podobizny fotografa a filozofa Františka Drtikola, konstruktéra Františka Janečka – zakladatele firmy JAWA a Toyen, české malířky žijící ve Francii. Výstava proběhne v zimních měsících roku 2020 ve Štorchově síni Městského muzea v Hořicích.

Na setkání s Vámi se těší pracovníci Galerie plastik

PLENÉR malířské setkání v hořické krajině 24.- 25.8. 2019

Galerie plastik vás srdečně zve na malířské setkání v hořické krajině.
Tento praktický seminář tematicky navazuje na výstavu Bohuslav Dvořák-procházky krajinomalbou a je zaměřen na základní kreslířské a malířské krajinářské techniky po vedením Mgr. Jarmily Gregorové.
Zahájení v sobotu 24.8. v 9 hodin v Galerii plastik v Hořicích, ukončení v neděli 25.8. kolem 17 hodin.
Cena 900,- Kč
Přihlášky zasílejte do 15.8. 2019 na gregorova@muzeum.horice.org
nebo telefonicky na 734 255 093.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Více informací najdete níže.

Galerie plastik zve zájemce o krajinomalbu na malířský kurz, jenž tematicky navazuje na aktuální výstavu v Galerii plastik Bohuslav Dvořák – procházky krajinomalbou. Kurz je zaměřen na základní kreslířské a malířské krajinářské techniky a je určen pro začínající i pokročilé malíře všech věkových kategorií. Je veden s důrazem na citlivý individuální přístup tak, aby se pro účastníky kurzu malování v krajině stalo nezapomenutelným zážitkem a aby vznikly krásné obrazy. Vydáme se do krajiny stejně jako Bohuslav Dvořák, Antonín Slavíček nebo František Kaván a naučíme se vnímat atmosféru zajímavých míst. Povíme si něco o malířských postupech, kompozici, barvách a prostorových plánech.
Vždyť malovat může každý! Těšíme se na setkání v hořické krajině.

Jak to bude:
V sobotu v 9 hodin zahájení v Galerii plastik, Gothardská 1639, Hořice,
prohlídka stávající výstavy Bohuslav Dvořák-procházky krajinomalbou,
úvod do malířských technik a postupů a příprava na práci v plenéru.
Kolem 11. hodiny nabídneme lehké občerstvení před výpravou do terénu.
Odpoledne do cca 17 hodin práce v krajině. V neděli začátek v 9 hodin na místě určení v krajině. Ukončení v Galerii plastik v 16 až 17 hodin malou prezentací účastnických obrazů. Nabídneme lehké občerstvení.

Jak se připravit:
Jako na pěší výlet, s ohledem na možnou nepřízeň počasí deštivého nebo horkého. Půjdeme asi 8 km denně. Doporučuji pevnou obuv i pokrývku hlavy, také jídlo i pití s sebou. Vhodný je menší batůžek, do něhož lze kromě běžných nezbytností přibalit i vybavení pro malířskou práci. Vezměte si barvy nejlépe akrylové, možno i temperové, paletu nebo cokoli, co jí může nahradit, vhodné štětce různých průměrů a profilů (ne akvarelové, pokud se vyloženě nechystáte tvořit akvarelovou technikou), hadr, stabilní otevřenou nádobu na vodu a láhev na „pracovní“ vodu, kreslící tužky, rudky, nebo uhel, vhodnou podložku na sednutí nebo malou rozkládací rybářskou stoličku, igelit nebo pláštěnku na akutní zakrytí rozdělané práce při dešti, malířský plenérový stojan (pokud neseženete, ozvěte se včas, nějak to zařídíme :). Můžete přibalit napnutá šepsovaná malířská plátna. Od nás dostanete malířské desky A3, kreslící kartony a malířské formáty, šepsované sololitové desky.

Co je potřeba udělat:
Přihlásit se s uvedením jména a bydliště na níže uvedený kontakt,
zajistit si nocleh, poslat poplatek 900,- Kč do 15. srpna na účet:
19-1161157329/0800, VS: 33152112, SS: celé datum narození,
do poznámky jméno a příjmení

Kontakt:
Mgr. Jarmila Gregorová
tel.: 734 255 093
gregorova@muzeum.horice.org

Letní ateliér pro mladé umělce 2019

Pojďte se s námi podívat na krajinu očima umělce, poznejte přírodní krásy a tajemství, která se zjeví pouze zasvěceným. Nechte se inspirovat prostředím vrchu Gothardu a zažijte s námi jedinečné výtvarné dobrodružství.

Galerie plastik opět pořádá letní ateliér pro mladé umělce! Galerie plastik pořádá Letní ateliér pro mladé umělce na téma

Umění v krajině
5. – 9. 8. 2019 8:30 – 16:30 / pro děti 7-14 let
* každodenní rozmanitý výtvarný program: krajinomalba, akční malba, Land Art, performance, malba sprejem, sochařské techniky, objektová tvorba, rozmanité výtvarné aktivity v plenéru
* geokešing a zážitkové poznávací hry nejen v prostředí Sochařského parku U sv. Gotharda
* poutavé i poučné příběhy o umělcích, jejich dílech a výtvarných technikách
* letní prázdninová zábava
* tým profesionálních lektorů: Mgr. Jiří Merčák, Mgr. Jarmila Gregorová, PhDr. Jana Cermanová, Ph.D.

Oběd a celodenní pitný režim zajištěn.
Cena za týdenní program 1950,- Kč
Závazné přihlášky do 28. 6. 2019

Kontaktní osoba:
Jana Cermanová
cermanovaj@seznam.cz
TEL: 778 489 781

Digitální sochařství jako nové dláto v rukou sochaře – přednáška Michala Gabriela

Městské muzeum a galerie Hořice Vás srdečně zvou na přednášku sochaře Michala Gabriela  Digitální sochařství jako nové dláto v rukou sochaře

program: prezentace tvorby Michala Gabriela, která vznikla s využitím 3D technologií/ prezentace studentů FaVU VUT v Brně Tomáše Zeleného a Pavly Nikitiny o projektech realizovaných pomocí 3D technologií/ ukázky postupů při práci ve 3D/ praktická ukázka skenování pomocí ručního skeneru

Přednáška se uskuteční 3. 6. 2019 od 16 hodin v Multimediálním sále Městského muzea v Hořicích.

Šachy vs. sochy II. ročník

V sobotu 1. června proběhne v Galerii plastik od 9 do 14 hod. krajský přebor družstev v bleskovém šachu. Jedná se o dynamickou disciplínu, kde hráči musí prokázat velmi rychlé myšlení, neboť na partii mají pouhých 5 minut!      

V loňském roce se turnaje zúčastnila šachová esa z celého kraje včetně 4. nejlepšího hráče ČR, mezinárodního mistra Tomáše Krause.

Vzhledem k zrychlenému tempu hry bude turnaj jistě atraktivní, jak pro oko závodního šachisty, tak i začínajícího hráče.

Přijďte se podívat na mistry královské hry v akci osobně!

Šachy vs. sochy

Představení sochy Michala Gabriela Levitace

Galerie plastik Vás srdečně zve na slavnostní představení sochy Michala Gabriela Levitace. Veřejná prezentace díla za přítomnosti autora se uskuteční v rámci programu znovuotevření hořického muzea v pátek 26. dubna 2016 od 16 hodin. O soše promluví galeristka Mgr. Lucie Pangrácová.

V rámci výstavních aktivit Galerie plastik byla v nově kultivovaném prostoru před městským muzeem instalována exteriérová socha Michala Gabriela Levitace. Jedná se o první dílo z možného cyklu exteriérových soch a objektů současných českých umělců, která by v dalších letech mohla oživovat severní část náměstí a případně odkazovat na aktuální výstavy současného umění v Galerii plastik, která je situována mimo centrum města.

Po seznámení s lokalitou severního náměstí doporučil Michal Gabriel v Hořicích osadit sochu Levitace z nerezové oceli, která je instalována na vysokém pylonu ze stejného materiálu. Dílo, které na první pohled působí až technicistním dojmem, si žádá aktivní přístup diváka. Výroba sochy a její osazení v Hořicích bylo umožněno díky podpoře Ing. Rudolfa Kaspera, který je jedním z předních východočeských mecenášů umění. Michal Gabriel a Rudolf Kasper dílo Hořicím na sezónu 2019 bezplatně zapůjčili.

Michal Gabriel "Levitace"
Michal Gabriel „Levitace“

Slavnostní otevření zrekonstruovaného muzea se blíží

Město Hořice si dovoluje pozvat všechny své občany na slavnostní otevření městského muzea, které se uskuteční 26. dubna 2019. Muzeum je od poloviny roku 2017 v rekonstrukci díky získané dotaci v rámci projektu Cesta kamene.
 
Všichni zájemci budou moci od 10:00 do 19:00 „prošmejdit“ muzeum od sklepa po půdu a určitě se přesvědčí, že na muzeu byl odveden velký kus práce.

Když na konci roku 2016 získalo město Hořice dotaci v rámci projektu Cesta kamene, byl to velký úspěch. Projekt realizovaný v česko-polské spolupráci byl jedinou možností, jak získat potřebné prostředky na nákladnou a technicky náročnou rekonstrukci objektu muzea. Díky dobré koncepci a kvalitní přípravě projekt uspěl v tvrdé konkurenci a zajistil městu Hořice více než 20 milionovou dotaci.

Návštěvníci mohli naposledy vstoupit do muzea v březnu 2017, kdy proběhlo slavnostní „zamykání muzea“. Všichni se mohli přesvědčit o tom, v jak špatném stavu se objekt muzea nachází. Nevyhovující prostory, špatné vytápění, sociální zázemí na úrovni 70. let 20. století a mnoho dalších problémů neumožňovaly rozvinout obrovský kulturní potenciál, který Hořice mají. Díky rekonstrukci vstoupilo Městské muzeum Hořice do 21. století.

Návštěvníci budou moci obdivovat kvalitní stavební a technické řešení, které respektuje historii objektu. Pískovcové umělecké prvky se snoubí s moderními a v dnešní době nepostradatelnými potřebami jako je výtah, bezbariérová dostupnost, multimediální a interaktivní média. Expozice budou zaměřeny na tématiku kamene, ať již jde o těžbu a zpracování nebo uměleckou kamenosochařskou práci, která je s kvalitním hořickým pískovcem spojena.

Program začne v 10:00 dne 26. 4. 2019 v prostorách před muzeum slavnostním ceremoniálem za přítomnosti hostů z partnerských měst. Bude přestřižena páska a o kulturní doprovod se postará soubor Hořeňák s hudební produkcí a Hořeňáček s tanečním vystoupením. Zájemci budou mít následně možnost projít si všechny prostory muzea a to i ty, které budou v běžném provozu nepřístupné. Muzeum bude přístupné do 19:00. V rámci slavnostního dne dojde od 16:00 také k odhalení sochy Michala Gabriela s názvem Levitace, která bude pro sezónu 2019 instalována v nově kultivovaném prostoru parku v severní části náměstí Jiřího z Poděbrad. Za účasti autora o díle promluví teoretička umění Mgr. Lucie Pangrácová a na téma socha ve veřejném prostoru krátce pohovoří také Ing. arch. Martin Pour.

Jedná se o první dílo z možného cyklu exteriérových soch a objektů současných českých umělců, která by v dalších letech mohla oživovat severní část náměstí a případně odkazovat na aktuální výstavy současného umění v Galerii plastik. Velký dík patří autorovi Michalu Gabrielovi a panu Ing. Rudolfu Kasperovi, který je ochoten sochu Hořicím na sezónu 2019 bezplatně zapůjčit a také realizovat osazení díla. Na tuto akci naváže autorská výstava Michala Gabriela „Zrození Venuše“ v Galerii plastik, která bude trvat od 4. května do 16. června 2019.

Těšíme se na Vás!

Otevření muzea
Otevření muzea