Galerie plastik / výstavní program a plán doprovodných akcí na rok 2020

8. – 26. 4. 2020

Recyklace

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Hořice

Výstava přesunuta na duben 2021.

www.zushorice.cz

12. 5. – 28. 6. 2020

Ivana Štenclová – Little Monster

Ivana Štenclová (1980), studovala v letech 1999-2005 na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru kresby prof. Jitky Svobodové a kresba také dodnes zůstává jejím stěžejním vyjadřovacím prostředkem.

Experimentuje s formou, technikami i průmyslovými materiály (kreslí tavnou pistolí i injekční stříkačkou, vrství obrazy z izolačních krytin, plete je z drátů, užívá malířského dekoračního válečku či razítek, pomocí laseru vypaluje motivy skrze plech). Kresebná linie je stále určujícím faktorem jejích obrazů. Uplatňuje se především v ornamentech, které však nemají zdaleka jen dekorativní funkci. Umocňují obsah obrazu a často jej i spoluvytvářejí.

Od roku 2000, kdy jako studentka poprvé vstoupila na uměleckou scénu, jsou páteří tvorby Ivany Štenclové mezilidské, především pak rodinné vztahy. Zajímá se o vztah jedince, prostoru a času v různých fázích jeho vývoje. Zpočátku podrobovala analýze své vlastní dětství a nejbližší příbuzné, později se tématem jejích děl stalo také vlastní mateřství a dcera.

Štenclová je zastoupena v pražské Národní galerii i ve světových sbírkách – např. Nadace J.a M. Jelínek, Švýcarsko, Museum moderního umění A.Warhola, Slovensko, Wing Shya Collection, Hongkong.

www.stenclova.cz

16. 5. 2020

Šachy vs. sochy/ krajský přebor družstev v bleskovém šachu

Zrušeno

29. 5. 2020

Galerijní noc

Galerie plastik se zapojuje do festivalu muzejních a galerijních nocí: výtvarné dílny pro děti, komentované prohlídky, koncert.

Akce přesunuta na podzim 2020

červen – říjen 2020

Tomáš Skalík / Sochy pro Hořice

Exteriérová instalace objektů sochaře Tomáše Skalíka v prostoru „horního“ náměstí Jiřího z Poděbrad.

www.skalik.net

14. 6. – 30. 8. 2020

Josef Wagner (1901-1957) / raná tvorba

Josef Wagner pocházel ze staré východočeské kamenické rodiny. V Hořicích nejprve vystudoval kamenosochařskou školu a v letech 1922-1927 se učil sochařství u profesorů Jana Štursy, Otakara Španiela a Otto Gutfreunda. Jeho spolužáci byli mimo jiné budoucí významní sochaři Vincenc Makovský, Hana Wichterlová, Bedřich Stefan, Jan Lauda nebo Marie Kulhánková, která se později stala jeho manželkou. Za dob studií podnikl s Makovským cestu do Paříže, kde byl uchvácen plastikou přírodních národů. Jeho další cesty vedly do Itálie, kde studoval díla antiky a renesance. Největší vliv na jeho tvorbu měla cesta do Řecka, díky které vznikly jedny z nejradikálnějších plastik. Dvacátá a třicátá léta se nesou v duchu avantgardy, díla z těchto let patří k tomu nejlepšímu co Wagner vytvořil. V letech 1945-1957 působil jako vedoucí sochařského ateliéru na Vysoké škole umělecko-průmyslové, kde vychoval celou jednu generaci významých sochařů, která se prosadila v 60. letech (Olbram Zoubek, Eva Kmentová, Věra Janoušková, Vladimír Janoušek, Miloslav Chlupáč, Zdeněk Palcr, Zdeněk Šimek, Vladimír Preclík, Alina Szapocznikow). Jeho pedagogické působení, pro něž byl charakteristický především svobodný přístup, významně ovlivnilo další směřování českého sochařství.

Výstava přesunuta na letní měsíce roku 2021.

4. 7. – 30. 8. 2020

Jiří Středa – Málo viděný svět

Sochař Jiří Středa se narodil v roce 1956 v Náchodě. Nyní žije a tvoří v Praze. Po absolvování hořické sochařsko-kamenické školy se dostal na Akademii výtvarných umění v Praze, kterou dokončil roku 1982 (přípravka u Karla Kolumka, poté atelier Sochařství u Jiřího Bradáčka). Od roku 2012 je předsedou Rady Spolku sochařů České republiky, který organizuje výstavy, sympozia i sochařské soutěže.

jiristreda.cz

3. – 7. 8. 2020

Letní ateliér pro mladé umělce

Galerie plastik pořádá příměstský tábor s výtvarným programem a letní zábavou.

22. – 23. 8. 2020

Plenér aneb malířské setkání v hořické krajině

Dvoudenní kurz pro zájemce o plenérovou malbu.

10. – 13. 9. 2020

Mezinárodní festival krásných umění 2020 / Maďarsko

Město Hořice, proslulé sochařskými sympozii, navazuje Mezinárodním festivalem krásných umění na mnohaletou tradici setkávání umělců na nadnárodní úrovni. Umělci z USA, Japonska, Itálie,Polska, Slovenska i Ukrajiny patřili mezi účastníky těchto uměleckých setkání a jejich sochařská díla dodnes zdobí hořické sochařské parky U sv. Gotharda a U sv. Josefa. Tradici spolupráce s významnými světovými umělci v posledních letech obnovila Galerie plastik, jež se také pravidelně stává hlavním dějištěm festivalu. Galerie v případě festivalu koncipuje program zaměřený nejen na prezentaci vizuálního umění, ale především na širší představení kultury daného národa, a to včetně ochutnávek z literární tvorby, klasické i populární hudby, filmu a gastronomie. Kurátoři festivalu se v současné době soustředí na mapování současné mladé umělecké scény Maďarska, která spoluutváří bohaté multikulturní prostředí širšího středoevropského regionu.

12. – 27. 9. 2020

Mezinárodní festival krásných umění / výstava v Galerii plastik

4. 10. – 1. 11. 2020

Ladislav Jezbera

Jeden z předních reprezentantů českého nefigurativního sochařství, absolvent ateliérů Vladimíra Preclíka a Jana Ambrůze na FAVU VUT v Brně a v současné době vedoucí uměleckých oborů hořické SPŠKS vytvoří pro prostory Galerie plastik jedinečnou uměleckou instalaci.

Ladislav Jezbera

Portrét v Čechách pohledem dvou staletí

Galerie plastik Hořice Vás srdečně zve na přednášku

Portrét v Čechách pohledem dvou staletí

O portrétní tvorbě v období od vrcholného klasicismu po současnost promluví historik umění PhDr. Michael Zachař.

Přednáška se uskuteční v pondělí 10. února 2020 od 17 hodin v Multimediálním sále Městského muzea v Hořicích.

Přednáška je připravena u příležitosti výstavy portrétů v Císařské konírně Pražského hradu, na níž Galerie plastik participuje významnou zápůjčkou sochařských podobizen. Téma se současně vztahuje k aktuální výstavě Sochařských portrétů ve Štorchově síni Městského muzea.

Vážení návštěvníci,

výstavou Jakuba Berdycha Karpelise / Výprodej! Galerie plastik úspěšně ukončila výstavní sezónu 2019. Vzhledem k instalaci nového osvětlení a nezbytným opravám výstavního mobiliáře ve stálé expozici nebude až do odvolání možné navštívit expozici českého sochařství 1. poloviny 20. století.

Příznivci výtvarného umění se nicméně mohou těšit na již tradiční výstavu sochařských portrétů, kterou Sdružení sochařů České republiky v roce 2019 vypsalo na podobizny fotografa a filozofa Františka Drtikola, konstruktéra Františka Janečka – zakladatele firmy JAWA a Toyen, české malířky žijící ve Francii. Výstava proběhne v zimních měsících roku 2020 ve Štorchově síni Městského muzea v Hořicích.

Na setkání s Vámi se těší pracovníci Galerie plastik

PLENÉR malířské setkání v hořické krajině 24.- 25.8. 2019

Galerie plastik vás srdečně zve na malířské setkání v hořické krajině.
Tento praktický seminář tematicky navazuje na výstavu Bohuslav Dvořák-procházky krajinomalbou a je zaměřen na základní kreslířské a malířské krajinářské techniky po vedením Mgr. Jarmily Gregorové.
Zahájení v sobotu 24.8. v 9 hodin v Galerii plastik v Hořicích, ukončení v neděli 25.8. kolem 17 hodin.
Cena 900,- Kč
Přihlášky zasílejte do 15.8. 2019 na gregorova@muzeum.horice.org
nebo telefonicky na 734 255 093.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Více informací najdete níže.

Galerie plastik zve zájemce o krajinomalbu na malířský kurz, jenž tematicky navazuje na aktuální výstavu v Galerii plastik Bohuslav Dvořák – procházky krajinomalbou. Kurz je zaměřen na základní kreslířské a malířské krajinářské techniky a je určen pro začínající i pokročilé malíře všech věkových kategorií. Je veden s důrazem na citlivý individuální přístup tak, aby se pro účastníky kurzu malování v krajině stalo nezapomenutelným zážitkem a aby vznikly krásné obrazy. Vydáme se do krajiny stejně jako Bohuslav Dvořák, Antonín Slavíček nebo František Kaván a naučíme se vnímat atmosféru zajímavých míst. Povíme si něco o malířských postupech, kompozici, barvách a prostorových plánech.
Vždyť malovat může každý! Těšíme se na setkání v hořické krajině.

Jak to bude:
V sobotu v 9 hodin zahájení v Galerii plastik, Gothardská 1639, Hořice,
prohlídka stávající výstavy Bohuslav Dvořák-procházky krajinomalbou,
úvod do malířských technik a postupů a příprava na práci v plenéru.
Kolem 11. hodiny nabídneme lehké občerstvení před výpravou do terénu.
Odpoledne do cca 17 hodin práce v krajině. V neděli začátek v 9 hodin na místě určení v krajině. Ukončení v Galerii plastik v 16 až 17 hodin malou prezentací účastnických obrazů. Nabídneme lehké občerstvení.

Jak se připravit:
Jako na pěší výlet, s ohledem na možnou nepřízeň počasí deštivého nebo horkého. Půjdeme asi 8 km denně. Doporučuji pevnou obuv i pokrývku hlavy, také jídlo i pití s sebou. Vhodný je menší batůžek, do něhož lze kromě běžných nezbytností přibalit i vybavení pro malířskou práci. Vezměte si barvy nejlépe akrylové, možno i temperové, paletu nebo cokoli, co jí může nahradit, vhodné štětce různých průměrů a profilů (ne akvarelové, pokud se vyloženě nechystáte tvořit akvarelovou technikou), hadr, stabilní otevřenou nádobu na vodu a láhev na „pracovní“ vodu, kreslící tužky, rudky, nebo uhel, vhodnou podložku na sednutí nebo malou rozkládací rybářskou stoličku, igelit nebo pláštěnku na akutní zakrytí rozdělané práce při dešti, malířský plenérový stojan (pokud neseženete, ozvěte se včas, nějak to zařídíme :). Můžete přibalit napnutá šepsovaná malířská plátna. Od nás dostanete malířské desky A3, kreslící kartony a malířské formáty, šepsované sololitové desky.

Co je potřeba udělat:
Přihlásit se s uvedením jména a bydliště na níže uvedený kontakt,
zajistit si nocleh, poslat poplatek 900,- Kč do 15. srpna na účet:
19-1161157329/0800, VS: 33152112, SS: celé datum narození,
do poznámky jméno a příjmení

Kontakt:
Mgr. Jarmila Gregorová
tel.: 734 255 093
gregorova@muzeum.horice.org

Letní ateliér pro mladé umělce 2019

Pojďte se s námi podívat na krajinu očima umělce, poznejte přírodní krásy a tajemství, která se zjeví pouze zasvěceným. Nechte se inspirovat prostředím vrchu Gothardu a zažijte s námi jedinečné výtvarné dobrodružství.

Galerie plastik opět pořádá letní ateliér pro mladé umělce! Galerie plastik pořádá Letní ateliér pro mladé umělce na téma

Umění v krajině
5. – 9. 8. 2019 8:30 – 16:30 / pro děti 7-14 let
* každodenní rozmanitý výtvarný program: krajinomalba, akční malba, Land Art, performance, malba sprejem, sochařské techniky, objektová tvorba, rozmanité výtvarné aktivity v plenéru
* geokešing a zážitkové poznávací hry nejen v prostředí Sochařského parku U sv. Gotharda
* poutavé i poučné příběhy o umělcích, jejich dílech a výtvarných technikách
* letní prázdninová zábava
* tým profesionálních lektorů: Mgr. Jiří Merčák, Mgr. Jarmila Gregorová, PhDr. Jana Cermanová, Ph.D.

Oběd a celodenní pitný režim zajištěn.
Cena za týdenní program 1950,- Kč
Závazné přihlášky do 28. 6. 2019

Kontaktní osoba:
Jana Cermanová
cermanovaj@seznam.cz
TEL: 778 489 781

Digitální sochařství jako nové dláto v rukou sochaře – přednáška Michala Gabriela

Městské muzeum a galerie Hořice Vás srdečně zvou na přednášku sochaře Michala Gabriela  Digitální sochařství jako nové dláto v rukou sochaře

program: prezentace tvorby Michala Gabriela, která vznikla s využitím 3D technologií/ prezentace studentů FaVU VUT v Brně Tomáše Zeleného a Pavly Nikitiny o projektech realizovaných pomocí 3D technologií/ ukázky postupů při práci ve 3D/ praktická ukázka skenování pomocí ručního skeneru

Přednáška se uskuteční 3. 6. 2019 od 16 hodin v Multimediálním sále Městského muzea v Hořicích.

Šachy vs. sochy II. ročník

V sobotu 1. června proběhne v Galerii plastik od 9 do 14 hod. krajský přebor družstev v bleskovém šachu. Jedná se o dynamickou disciplínu, kde hráči musí prokázat velmi rychlé myšlení, neboť na partii mají pouhých 5 minut!      

V loňském roce se turnaje zúčastnila šachová esa z celého kraje včetně 4. nejlepšího hráče ČR, mezinárodního mistra Tomáše Krause.

Vzhledem k zrychlenému tempu hry bude turnaj jistě atraktivní, jak pro oko závodního šachisty, tak i začínajícího hráče.

Přijďte se podívat na mistry královské hry v akci osobně!

Šachy vs. sochy