Letní ateliér pro mladé umělce 2020

V pátek 7. srpna byl v Galerii plastik slavnostně zakončen Letní ateliér pro mladé umělce 2020. Talentovaní výtvarníci si během týdenního tábora na téma “ člověk v umění“ vyzkoušeli řadu technik i aktivit. Seznámili se se zákonitostmi zobrazení figury, vyzkoušeli si kresbu i malbu portrétu, ze sochařské hlíny modelovali „hlavy“, vyráběli obličejové masky. Součástí bohatého programu bylo také vytváření objektů z polystyrénu nebo „oblékání“ pískovcových soch v sochařském parku U Sv. Gotharda. Výtvarná tvorba byla v průběhu celého týdne provázána prázdninovými pátracími hrami, které mladé umělce seznamovaly s hořickými sochařskými památkami.Pozoruhodné výsledky týdenního tvoření mladých talentů si mohou zájemci prohlédnout až do konce prázdnin ve foyeru Galerie plastik. 

Výstavou Jiří Středa / Málo viděný provedl návštěvníky sám autor

Ve středu 29. července uspořádala Galerie plastik komentovanou prohlídku výstavy Jiřího Středy Málo viděný. Autor soch a kreseb, rodák z východních Čech a absolvent hořické sochařské školy, se s návštěvníky podělil o zajímavé skutečnosti ze svého tvůrčího života. Zájemci o dílo Jiřího Středy se například dozvěděli, že všechny sochy provedené v ušlechtilých kamenech umělec seká tzv. na ztracenou kresbu, tedy bez prováděcího modelu díla, pouze na základě lehce načrtnuté hlavní proporce přímo na blok materiálu. Jiří Středa účastníky doslova okouzlil poutavým výkladem a bezprostředním projevem. Galerie plastik děkuje sochaři Jiřímu Středovi i návštěvníkům komentované prohlídky za příjemný červencový podvečer.

Noční prohlídka Galerie plastik

V pátek 10. července proběhla první noční prohlídka Galerie plastik. Návštěvníci měli možnost zažít noční atmosféru v galerii a užít si zcela jiné vyznění soch nasvícených novým galerijním osvětlením. Komentovaná prohlídka stálé expozice Janou Cermanovou vzbudila velký zájem návštěvníků.

Přednáška Michaela Zachaře o pestré historii českého portrétu

U příležitosti pražské výstavy Portrét v Čechách pohledem dvou staletí, na níž se Galerie plastik podílí významnou zápůjčkou sochařských portrétů, proběhla v multimediálním sále hořického muzea stejnojmenná přednáška. Historik umění PhDr. Michael Zachař představil účastníkům velmi rozmanitý výběr špičkových děl portrétního umění od klasicismu po současnost. Příznivci portrétu se prostřednictvím atraktivního výkladu seznámili s autory podobizen i pestrými příběhy jejich vzniku.

Výstavu Portrét v Čechách pohledem dvou staletí, na níž jsou hořické sochy představeny v nových kontextech, můžete navštívit v Císařské konírně Pražského hradu do 22. března. Téma podobizny rozvíjí rovněž výstava Sochařských portrétů Františka Drtikola, Františka Janečka a Toyen v Městském muzeu v Hořicích, která je otevřena do 1. března.

Výtvarná dílna: odkrývací rezerváže

V rámci výstavy Jakuba Berdycha Karpelise / Výprodej! proběhly v Galerii plastik v týdnu od 21. do 25. října 2019 výtvarné dílny pro žáky základních škol, které byly přímo inspirovány autorovým zájmem o reinterpretaci starých věcí. Děti nejprve ve výstavě zkoumaly výtvarné postupy a materiály, s nimiž Berdych pracuje, a posléze si samy vyzkoušely techniku odkrývací rezerváže, kterou uplatňovaly na staré CD disky.

Jakub Berdych Karpelis/ Výprodej! – fotogalerie

V sobotu 12. října byla v Galerii plastik zahájena výstava s názvem Výprodej! Umělecký ředitel Qubus Design studia, sklářský výtvarník a kamenosochař Jakub Berdych Karpelis představuje v Hořicích osobitý výběr z umělecké tvorby. Hořická výstava následuje Berdychovy projekty pro pražské galerie Kvalitář a Via ART, v nichž se prezentoval zejména skrze aktuální kamenné objekty. Berdych se zároveň účastní i projektu Třicet let svobody a prezentuje současný český design v českých centrech v Tokiu a Londýně. Hořická výstava nabízí návštěvníkům rozmanitou ukázku Berdychových prací v delším časovém horizontu. V expozici je tak patrná autorova záliba v nalézání a oživování starých věcí, schopnost převratně reinterpretovat tvar i účel předmětů, hravě ironizovat obsah, soustavně narušovat vžité stereotypy i pomyslné hranice luxusního designu. Berdychovy skleněné i kamenné práce se vyznačují perfektním řemeslným zpracováním a důrazem na ušlechtilost a krásu materiálu. Jakub Berdych Karpelis je mistrem logického paradoxu, který ve své tvorbě využívá s básnivým půvabem.

Mezinárodní festival krásných umění 2019

Mezinárodní festival krásných umění 2019, který letos nabízí ochutnávku mladé slovenské tvorby, byl zahájen v pátek 20. září filmovou projekcí v Biografu na Špici. V sobotu festivalový program pokračoval otevřením výstavy slovenských výtvarníků v Galerii plastik. Kristína Bukovčáková v Hořicích vystavuje plátna na téma nikoliv idylického vztahu člověka k životnímu prostředí. Juraj Ďuriš se prezentuje obrazy z cyklu Bomby, které ve vyzývavém spojení s obsáhlejším souborem Hračky tvoří velmi působivou instalaci. Známý slovenský multimediální umělec Marek Kvetán je zastoupen zdánlivě absurdními objekty, jimiž nás jakoby bezděčně nutí uvažovat o daleko vážnějších tématech. V rámci festivalu zahrála na Gothardě také famózní slovenská skupina The Youniverse, která v sobotu v podvečer před galerií předvedla naprosto strhující show.

Výstava slovenských umělců v rámci Mezinárodního festival krásných umění 2019 je přístupná v Galerii plastik do 6. 10. 2019.

Plenér jako malířské setkání v hořické krajině

Skupina nadšených výtvarníků se o víkendu vydala malovat krajinu do okolí Hořic. Vybaveni skicáky, malířskými stojany, štětci a barvami se usídlili v lokalitách Malátovy stezky a Sochařského parku U sv. Josefa, které nabízejí nesčetné působivé výhledy do krajiny. Kurz plenérové malby pro širokou veřejnost uspořádala Galerie plastik v rámci doprovodných programů k letní výstavě krajináře Bohuslava Dvořáka.

Po letmém úvodu do dějin moderní české krajinomalby a seznámení s podstatnými teoretickými a technickými zásadami si účastníci v galerii sami připravili formáty pro malování a poté již pod vedením Mgr. Jarmily Gregorové vyrazili do terénu. Na pozadí nádherného letního odpoledne vznikly studijní malby akrylovými barvami na sololitové desky. Nedělní program byl již zcela věnován plenérovému tvoření a celodenní úsilí se nesporně propsalo do obrazů krajin, které si výtvarníci večer odnášeli domů. Plenér představuje pro Galerii plastik zajímavou možnost spolupráce s širokou uměnímilovnou veřejností, která může zaujmout tvůrčí povahy napříč generacemi i bez ohledu na množství výtvarných zkušeností.