Výstavní plán Galerie plastik 2018

6. 4. – 22. 4. 2018

Loutkové divadlo

Výstava prací žáků výtvarného odboru Základní umělecké školy v Hořicích pod vedením Blanky Bihelerové. Slavnostní zahájení proběhne ve čtvrtek 5. dubna.

29. 4. – 27. 5. 2018

Jan Gemrot (1983) – obrazy

Virtuozní vypravěč silných příběhů na poli současné hyperrealistcké malby. Jan Gemrot absolvoval ateliér klasické malby Zdeňka Berana na AVU v Praze.
jangemrot.com

Matouš Háša (1992) – sochy

Absolvent SPŠKS v Hořicích a student ateliéru figurálního sochařství a medaile Vojtěcha Míči na AVU v Praze, stážista Middlesex University London. Slavnostní zahájení výstavy proběhne v sobotu 28. dubna.
matoushasa.com

Hudba: DJ WICH

2. 6. – 17. 6. 2018

Mezinárodní festival krásných umění Hořice 2018 / Ukrajina

Slavností program k MFKU 2018 se uskuteční v sobotu 9. 6. 2018 v rámci hořických oslav 100. výročí vzniku Československa.
Záštitu nad festivalem převzal velvyslanec Ukrajiny v České republice pan Yevhen Perebyjnis.

galeriejakubska.com
farfora.com
englichova.cz
vilemveverka.cz
Velvyslanectví Ukrajiny v Praze

Plakát k festivalu
Plakát k festivalu

24. 6. – 31. 8. 2018

Jaroslav Krepčík (1880 – 1959): sochař, malíř, grafik a restaurátor

Všestranný žák J. V. Myslbeka, přítel Ladislava Kofránka a Jana Štursy z hořické sochařské školy. Výstava připravovaná ve spolupráci s NG v Praze. Slavnostní zahájení výstavy proběhne v sobotu 23. června.

3. 9. – 30. 9. 2018

Martina Hozová – sochy

Absolventka ateliéru figurálního sochařství Karla Nepraše a ateliéru restaurování sochařských děl P. Siegla na AVU v Praze. Na SPŠKS v Hořicích vyučuje obor restaurování kamene a odborné a figurální sochařství. Ve volné tvorbě prostřednictvím tradičních sochařských prostředků v kombinaci s technicistními prvky trefně a vtipně komentuje aktuální stavy v současné společnosti. Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek 6. září.

martinahozova.cz

7. 10. – 2. 11. 2018

Martin Matoušek (1976) obrazy

Hořický rodák, malíř, jenž byl v rámci projektu nadace Eleutheria na podporu vybrán mezi 12 umělců, jejichž díla reprezentují aktuální tendence v současném českém umění, se po více než deseti letech vrací do hořických výstavních prostor, aby zde představil své barevné cítění krajiny. Slavnostní zahájení výstavy proběhne v sobotu 6. října.

matousekmartin.com

Matouš Háša, Kající se, 2016, hlína

Jan Gemrot, Přání, 2017, olej na plátně

Jaroslav Krepčík, Děvčátko v čepci, 1908, kararský mramor 1910/11

Martina Hozová, Cable Generation, 1916, keramika, instalační materiál

Martin Matoušek, C. XV., 2017, syntetická barva, lněná fermež, mahagonová deska

Hlavy 2017

Galerie plastik ve spolupráci se Sdružením sochařů České republiky uvádí výstavu Sochařské portréty: Eliška Junková, Věra Chytilová, Jaroslav Heyrovský.

Hlavy 2017

Zatímco ve Spojených státech amerických nebo Velké Británii fungují Spolky portrétních sochařů jako sdružení s dlouhou kontinuální tradicí i velmi živou přítomností a prestižní galerie úspěšně vystavují plastické portréty respektovaných soudobých tvůrců, české sochařství z institucionálních pozic teprve v několika posledních letech usiluje o rehabilitaci statu a umělecké úrovně opomíjené portrétní disciplíny.
Pokračování textu Hlavy 2017

Sochařské portréty – 3. ročník

Galerie plastik a Spolek sochařů České republiky Vás srdečně zvou na slavnostní zahájení výstavy Sochařské portréty – Eliška Junková, Věra Chytilová, Jaroslav Heyrovský, které se uskuteční ve středu 1. listopadu 2017 od 16 hodin. Úvodní slovo k výstavě pronese předseda Spolku sochařů České republiky akad. soch. Jiří Středa.

Výstava prezentuje výsledky veřejné soutěže, kterou Spolek sochařů České republiky vypsal na sochařský portrét automobilové závodnice Elišky Junkové (1900-1994), filmové režisérky Věry Chytilové (1929-2014) a profesora Jaroslava Heyrovského (1890-1959), nositele Nobelovy ceny za chemii. Spolek sochařů České republiky tak v pořadí již třetí soutěží na sochařské portréty významných osobností české kultury, vědy a sportu usiluje o rehabilitaci statu a umělecké úrovně trvale opomíjené sochařské disciplíny.

Sochařské portréty
Sochařské portréty

Jan Stria: Mým pohledem

Na expedici Jana Strii po pozoruhodných místech malebného Podzvičinska a zbytku planety se můžete vydat již v sobotu 7. října od 15 hodin! V hudebním programu vernisáže v Galerii plastik vystoupí Jazz Duel ve složení Felix Borecký a Kristýna Kuhnová.

Fotograf a cestovatel Jan Stria reprezentuje špičkovou kvalitu v oboru krajinné fotografie. Jeho atmosférické snímky přírody poutají pozornost českého i zahraničního publika a mnohokrát byly oceněny napříč kategoriemi fotografických soutěží. Půvaby Raisova a Erbenova kraje v autorovi podnítily silný vztah k přírodě a inspirovaly jej k vlastní tvůrčí práci. Energii načerpanou během pobytů v přírodě krajině vrací prostřednictvím fotografií, v nichž citlivě a s respektem k jedinečnosti místa interpretuje její podobu. Pohled Jana Strii na krajinu je plně prožitý a o svou zkušenost se autor velkoryse dělí s divákem. Prostřednictvím Striových snímků procházíme dalekými kraji s pocitem takřka důvěrné blízkosti a „všední“ místa v našem nejbližším okolí nabývají neobyčejných krás.

Jan Stria, Pod Zvičinou

Anne Franková na hořickém zámku

Příběh Anne Frankové

Hořická veřejnost si v samém závěru letošního roku připomene jedno smutné výročí – 75 let odsunu hořických Židů. Příslušníci židovského národa žili v našem městě po staletí. Židovští podnikatelé zde ve druhé polovině 19. století vybudovali několik mechanických tkalcoven, dali lidem práci a zasloužili se o přeměnu malého venkovského městečka v centrum moderní průmyslové výroby. Mezi hořickými Židy najdeme také významné lékaře, právníky a obchodníky. Žili tu s námi po staletí a pro naše město vykonali mnoho dobrého. V době druhé světové války byli v důsledku nacistických rasových zákonů nejprve zbavováni majetku a občanských práv a následně v červnu 1940 přestěhováni do tzv. Hirschovy vily čp. 495, odkud odešli 14. prosince 1942 na hořické nádraží. Vlakem pak byli dopraveni na shromáždiště do Hradce Králové a odtud dále do Terezína a Osvětimi. Před 75 lety odešli na cestu bez návratu…

Toto smutné výročí bude připomenuto celou řadou akcí, z nichž první je putovní výstava ANNE FRANKOVÁ – NECHTE MĚ BÝT, JAKÁ JSEM. Výstava ukazuje tragický příběh německé židovské dívky, skrývající se spolu se svou rodinou v domě otcovy firmy v Amsterodamu. Malá Anne si v úkrytu psala deník, do něhož zaznamenávala nejen drobné události, ale i své pocity, obavy a touhy. Na základě tohoto deníku a dalších dokumentů pak vznikla putovní výstava, která připomíná nejen příběh Anne Frankové, ale celou hrůznost doby, v níž prožívala svůj krátký život. Dnes je v Amsterodamu v domě, kde se malá Anne skrývala, zřízeno Muzeum Anne Frankové.

Výstava, pořádaná ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy a Anne Frank house v Amsterodamu, bude slavnostně zahájena ve středu 4. října 2017 v 17 hodin v sále hořického zámku úvodním slovem Marie Smutné z Institutu Terezínské iniciativy a vystoupením pěveckého sboru Bona vita pod vedením Ivy Václavů. Výstava je určena nejen školám (8. a 9. ročníky základních škol a střední školy), ale i široké veřejnosti. Bude otevřena úterý – čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, po domluvě možno i v jinou dobu. Pro školy bude připraven doprovodný program, na který je třeba se předem objednat na tel. čísle 730 158 100. Výstava potrvá do 25. října.

Oldřiška Tomíčková
Městské muzeum a galerie Hořice

Anne Franková - plakát
Anne Franková – plakát

Max Švabinský / Nic mimo umění / výběr z rané grafické tvorby

Galerie plastik Hořice Vás srdečně zve na slavnostní otevření výstavy

Max Švabinský / Nic mimo umění / výběr z rané grafické tvorby

Výstava připravená u příležitosti 100. výročí první samostatné prezentace grafického díla Maxe Švabinského bude zahájena ve čtvrtek 13. července 2017 v 17 hodin za přítomnosti rodiny autora.

V hudebním programu vernisáže vystoupí violistka Jitka Hosprová.

Jitka Hosprová
Jitka Hosprová

Výstava potrvá do 1. 10. 2017.

Když Max Švabinský vystavoval v Hořicích výběr ze svých grafických prací, měla již moderní volná grafika své pevné místo mezi ostatními výtvarnými disciplínami. Záhy se jí mělo dostat institucionálního ukotvení v podobě založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Spletité okolnosti provázející vlastní zrod moderní české grafiky na přelomu 19. a 20. století dosud nebyly zapomenuty, stejně jako zásadní podíl Maxe Švabinského na úspěchu celého hnutí.

Výstava polských umělců bude k vidění do 2. července

Výstava obrazů, soch, šperků, dekorativních objektů a fotografií polských umělců, která byla připravena v rámci Mezinárodního festivalu krásných umění 2017, bude v Galerii plastik k vidění do neděle 2. července.

Organizátoři festivalu krásných umění si jako téma čtvrtého ročníku zvolili polské umění. Do Hořic se na tři týdny přestěhovala díla talentovaných výtvarníků z partnerského města Strzegomi. Ewa Solima prezentuje svou tvorbu na výběru pláten s dekorativní akrylovou malbou. Umělkyně se věnuje také návrhům kovových objektů ve tvaru kabelek. Oborem Alexandry Skolak je design a výroba šperků z žuly, tradičního strzegomského materiálu. Tepané měděné masky a ženská torza z téhož materiálu tlumočí technické mistrovství a klasické inspirační zdroje sochaře Patryka Nieczarovského. Klasickou malbu olejem v expozici zastupují zátiší a obrazy se světelnými motivy od Franciszka Golebiowského. Výstavu doplňuje fotograf Tomek Kruszelnicki představující rozmanitou sestavu snímků od portrétů, přes reportážní fotografie, až po reprezentativní pohledy z města.

Výstava v Galerii plastik nabízí příznivcům výtvarného umění bezesporu zajímavou příležitost  k osobní konfrontaci se současnou polskou výtvarnou tvorbou, s níž se v českých muzeích umění většinou běžně nesetkáme.

Mezinárodní festival krásných umění Hořice 2017

Vážení a milí přátelé umění, dovolujeme si Vás pozvat na Mezinárodní festival krásných umění, jehož čtvrtý ročník proběhne v Hořicích od 16. do 18. června 2017.

Festival zaměřený na současné polské umění se koná ve spolupráci se Strzegomským centrem kultury. Polské umění se v Hořicích představí v rozmanitých podobách od malby a grafiky, přes sochu a fotografii, až po design šperků a módních doplňků. Vhled do kulturního bohatství Polska doplní koncert zaměřený na dílo velikána světové hudby Fryderyka Chopina. V průběhu festivalu budete mít jedinečnou možnost setkat se s vystavujícími polskými autory osobně a jejich prostřednictvím se seznámit s aktuálními trendy v umění našich severních sousedů.

Martina Kociánová

kocianova
Martina Kociánová

moderátorka festivalového večera

Kdyby měla psát svůj pracovní životopis, musely by vzniknout dva. Jeden, který by mapoval její moderátorskou kariéru a jeden pěveckou. Původně si však mezzosopranistka a moderátorka vybrala profesi historičky. Tento obor, konkrétně historii a muzeologii, vystudovala na Slezské univerzitě v Opavě. Současně vystudovala i ostravskou Lidovou konzervatoř.
Již během studií začala pracovat jako redaktorka a moderátorka zpravodajství České televize. V roce 1994 začala moderovat hlavní zpravodajskou relaci v TV Nova. Od roku 1996 nastoupila jako moderátorka večerního zpravodajství do TV Prima a hlavní zprávy tam moderovala až do roku 2006. V roce 2007 moderovala na ČT24 živý diskuzní pořad Vedlejší efekty. Od března 2008 moderuje zprávy a publicistické pořady v digitální zpravodajské televizi Z1.
Pokračování textu Mezinárodní festival krásných umění Hořice 2017

Relativní bezpečí v Hořicích končí už v neděli!

Výstava sochařky Josefíny Jonášové v Galerii plastik bude otevřena do neděle 4. června.

Talentovaná mladá autorka představuje v Hořicích výběr z tvorby, obsahově zaštítěný věčně aktuálním tématem „relativního bezpečí“. Díly na první pohled provokativně hravými se Josefína pregnantně vyjadřuje k naléhavým problémům současnosti. Pětimetrová ženská figura Antikonceptu, vyznamenaná cenou pražské AVU, Vás uchvátí formálním zpracováním a silným osobním příběhem. Pohyblivá socha Deux Mademoiselles, v níž sochařka parafrázuje slavný francouzský obraz ze 16. století, Vás zaručeně rozněžní. Josefíniny sochy trefně cílí na řadu našich smyslů a u diváků dokáží vyvolat celé spektrum intenzivních pocitů. „Relativní bezpečí“ v Galerii plastik garantuje prožitek umění zcela bez omezení!

liberecjulien3
Josefína Jonášová, Antikoncept