Střední průmyslová škola kamenická a sochařská k 130. výročí jejího založení

Připomínáme, že do 15.6. probíhá výstava prací žáků Střední průmyslové školy kamenické a sochařské k 130. výročí jejího založení. Vernisáž se uskutečnila v úterý 6. května 2014 v 16 hodin ve Štorchově síni hořického muzea.

Ladislav Šaloun a Hořice

Srdečně Vás zveme na výstavu Ladislav Šaloun a Hořice, která se v těchto dnech otvírá v hořické Galerii plastik při příležitosti 100. výročí odhalení Husova pomníku. Výstava nebude zahájena tradiční vernisáží. Slavnostní setkání v galerii se uskuteční v pátek 13. června 2014 v 16 hodin v rámci městských oslav 100. výročí Husova pomníku a 130. výročí založení sochařskokamenické školy. Potěší nás, když přivedete i své přátele a známé.

Pokračování textu Ladislav Šaloun a Hořice

Válečné fotografie Jendy Rajmana

Ve čtvrtek 24. dubna 2014 proběhla v Městském muzeu vernisáž fotografií, které zachycují život na italské frontě během 1. světové války. Úvodní slovo pronesl prof. RNDr. Karel Martinek a Ing. Pavel Hančar a dobové písně zazpíval Ivan Doležal. Pokračování textu Válečné fotografie Jendy Rajmana

Rakouský císařský řád Alžběty

V bohatých sbírkách hořického muzea nalezneme i jeden výjimečný klenot z oblasti faleristiky. Jedná se o Řád Alžběty, který dne 17. září 1898 založil císař František Josef I. (1830–1916) na památku své ženy, císařovny Alžběty zvané Sissi (1837–1898), která tragicky zemřela 10. září 1898 v Ženevě. Tento tzv. dámský řád se do hořických sbírek dostal díky významné hořické rodačce, spisovatelce Věnceslavě Lužické (1835–1920, vl. jménem Anně Srbové).

vl
Věnceslava Lužická na dobové fotografii

Vyznamenání neslo ale jméno sv. Alžběty Durynské (1209–1231), která se stala symbolem křesťanské lásky k bližnímu a péče o chudé, podobně jako její současnice sv. Anežka Česká (1211–1282). Řád byl určen k odměňování žen na poli charity, dobročinnosti a humanity, a to bez ohledu na jejich původ, národnost či náboženské vyznání. Jediný do té doby existující dámský řád, Řád hvězdového kříže, byl totiž svými stanovami diskriminační, za zásluhy na uvedeném poli odměňoval pouze v případě katolických aristokratek.

radsva
Řád Sv. Alžběty 2. třídy

Řád byl rozdělen do několika tříd a Věnceslavě Lužické byl udělen Řád Alžběty 2. třídy. Řád je tvořen stříbrným rovnoramenným křížem s rameny v podobě stylizované lilie se středovým medailonem a větvičkami růží mezi jednotlivými rameny. Ramena kříže jsou tvořena třemi smaltovanými pruhy, červeným, bílým a červeným. Středový medailon je kruhový, stříbrný s bílým smaltovaným středem. Uprostřed je busta korunované sv. Alžběty Durynské s dvojitou svatozáří. Revers kříže je hladký, pouze ve středovém medailonu je písmeno E (jako Elisabeth) ozdobené zlatou růží. Kříž byl nošen na bílé stuze s červenými pruhy při okrajích, která byla složena do tvaru mašle. Nositelky toto vyznamenání nosily na levé straně hrudi.

Literatura: 

Koláčný Ivan, Řády a vyznamenání habsburské monarchie, Praha 2005.
Lobkowicz František, Encyklopedie řádů a vyznamenání, Praha 1995.
Měřička Václav, Orden und Ehrenzeichen der österreichisch-ungarischen Monarchie, Wien-München 1974.

Tomáš Hylmar