Přednáška Michaela Zachaře o pestré historii českého portrétu

U příležitosti pražské výstavy Portrét v Čechách pohledem dvou staletí, na níž se Galerie plastik podílí významnou zápůjčkou sochařských portrétů, proběhla v multimediálním sále hořického muzea stejnojmenná přednáška. Historik umění PhDr. Michael Zachař představil účastníkům velmi rozmanitý výběr špičkových děl portrétního umění od klasicismu po současnost. Příznivci portrétu se prostřednictvím atraktivního výkladu seznámili s autory podobizen i pestrými příběhy jejich vzniku.

Výstavu Portrét v Čechách pohledem dvou staletí, na níž jsou hořické sochy představeny v nových kontextech, můžete navštívit v Císařské konírně Pražského hradu do 22. března. Téma podobizny rozvíjí rovněž výstava Sochařských portrétů Františka Drtikola, Františka Janečka a Toyen v Městském muzeu v Hořicích, která je otevřena do 1. března.

Galerie plastik / výstavní program a plán doprovodných akcí na rok 2020

8. – 26. 4. 2020

Recyklace

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Hořice

Výstava přesunuta na duben 2021.

www.zushorice.cz

12. 5. – 28. 6. 2020

Ivana Štenclová – Little Monster

Ivana Štenclová (1980), studovala v letech 1999-2005 na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru kresby prof. Jitky Svobodové a kresba také dodnes zůstává jejím stěžejním vyjadřovacím prostředkem.

Experimentuje s formou, technikami i průmyslovými materiály (kreslí tavnou pistolí i injekční stříkačkou, vrství obrazy z izolačních krytin, plete je z drátů, užívá malířského dekoračního válečku či razítek, pomocí laseru vypaluje motivy skrze plech). Kresebná linie je stále určujícím faktorem jejích obrazů. Uplatňuje se především v ornamentech, které však nemají zdaleka jen dekorativní funkci. Umocňují obsah obrazu a často jej i spoluvytvářejí.

Od roku 2000, kdy jako studentka poprvé vstoupila na uměleckou scénu, jsou páteří tvorby Ivany Štenclové mezilidské, především pak rodinné vztahy. Zajímá se o vztah jedince, prostoru a času v různých fázích jeho vývoje. Zpočátku podrobovala analýze své vlastní dětství a nejbližší příbuzné, později se tématem jejích děl stalo také vlastní mateřství a dcera.

Štenclová je zastoupena v pražské Národní galerii i ve světových sbírkách – např. Nadace J.a M. Jelínek, Švýcarsko, Museum moderního umění A.Warhola, Slovensko, Wing Shya Collection, Hongkong.

www.stenclova.cz

16. 5. 2020

Šachy vs. sochy/ krajský přebor družstev v bleskovém šachu

Zrušeno

29. 5. 2020

Galerijní noc

Galerie plastik se zapojuje do festivalu muzejních a galerijních nocí: výtvarné dílny pro děti, komentované prohlídky, koncert.

Akce přesunuta na podzim 2020

červen – říjen 2020

Tomáš Skalík / Sochy pro Hořice

Exteriérová instalace objektů sochaře Tomáše Skalíka v prostoru „horního“ náměstí Jiřího z Poděbrad.

www.skalik.net

14. 6. – 30. 8. 2020

Josef Wagner (1901-1957) / raná tvorba

Josef Wagner pocházel ze staré východočeské kamenické rodiny. V Hořicích nejprve vystudoval kamenosochařskou školu a v letech 1922-1927 se učil sochařství u profesorů Jana Štursy, Otakara Španiela a Otto Gutfreunda. Jeho spolužáci byli mimo jiné budoucí významní sochaři Vincenc Makovský, Hana Wichterlová, Bedřich Stefan, Jan Lauda nebo Marie Kulhánková, která se později stala jeho manželkou. Za dob studií podnikl s Makovským cestu do Paříže, kde byl uchvácen plastikou přírodních národů. Jeho další cesty vedly do Itálie, kde studoval díla antiky a renesance. Největší vliv na jeho tvorbu měla cesta do Řecka, díky které vznikly jedny z nejradikálnějších plastik. Dvacátá a třicátá léta se nesou v duchu avantgardy, díla z těchto let patří k tomu nejlepšímu co Wagner vytvořil. V letech 1945-1957 působil jako vedoucí sochařského ateliéru na Vysoké škole umělecko-průmyslové, kde vychoval celou jednu generaci významých sochařů, která se prosadila v 60. letech (Olbram Zoubek, Eva Kmentová, Věra Janoušková, Vladimír Janoušek, Miloslav Chlupáč, Zdeněk Palcr, Zdeněk Šimek, Vladimír Preclík, Alina Szapocznikow). Jeho pedagogické působení, pro něž byl charakteristický především svobodný přístup, významně ovlivnilo další směřování českého sochařství.

Výstava přesunuta na letní měsíce roku 2021.

4. 7. – 30. 8. 2020

Jiří Středa – Málo viděný svět

Sochař Jiří Středa se narodil v roce 1956 v Náchodě. Nyní žije a tvoří v Praze. Po absolvování hořické sochařsko-kamenické školy se dostal na Akademii výtvarných umění v Praze, kterou dokončil roku 1982 (přípravka u Karla Kolumka, poté atelier Sochařství u Jiřího Bradáčka). Od roku 2012 je předsedou Rady Spolku sochařů České republiky, který organizuje výstavy, sympozia i sochařské soutěže.

jiristreda.cz

3. – 7. 8. 2020

Letní ateliér pro mladé umělce

Galerie plastik pořádá příměstský tábor s výtvarným programem a letní zábavou.

22. – 23. 8. 2020

Plenér aneb malířské setkání v hořické krajině

Dvoudenní kurz pro zájemce o plenérovou malbu.

10. – 13. 9. 2020

Mezinárodní festival krásných umění 2020 / Maďarsko

Město Hořice, proslulé sochařskými sympozii, navazuje Mezinárodním festivalem krásných umění na mnohaletou tradici setkávání umělců na nadnárodní úrovni. Umělci z USA, Japonska, Itálie,Polska, Slovenska i Ukrajiny patřili mezi účastníky těchto uměleckých setkání a jejich sochařská díla dodnes zdobí hořické sochařské parky U sv. Gotharda a U sv. Josefa. Tradici spolupráce s významnými světovými umělci v posledních letech obnovila Galerie plastik, jež se také pravidelně stává hlavním dějištěm festivalu. Galerie v případě festivalu koncipuje program zaměřený nejen na prezentaci vizuálního umění, ale především na širší představení kultury daného národa, a to včetně ochutnávek z literární tvorby, klasické i populární hudby, filmu a gastronomie. Kurátoři festivalu se v současné době soustředí na mapování současné mladé umělecké scény Maďarska, která spoluutváří bohaté multikulturní prostředí širšího středoevropského regionu.

12. – 27. 9. 2020

Mezinárodní festival krásných umění / výstava v Galerii plastik

4. 10. – 1. 11. 2020

Ladislav Jezbera

Jeden z předních reprezentantů českého nefigurativního sochařství, absolvent ateliérů Vladimíra Preclíka a Jana Ambrůze na FAVU VUT v Brně a v současné době vedoucí uměleckých oborů hořické SPŠKS vytvoří pro prostory Galerie plastik jedinečnou uměleckou instalaci.

Ladislav Jezbera

Portrét v Čechách pohledem dvou staletí

Galerie plastik Hořice Vás srdečně zve na přednášku

Portrét v Čechách pohledem dvou staletí

O portrétní tvorbě v období od vrcholného klasicismu po současnost promluví historik umění PhDr. Michael Zachař.

Přednáška se uskuteční v pondělí 10. února 2020 od 17 hodin v Multimediálním sále Městského muzea v Hořicích.

Přednáška je připravena u příležitosti výstavy portrétů v Císařské konírně Pražského hradu, na níž Galerie plastik participuje významnou zápůjčkou sochařských podobizen. Téma se současně vztahuje k aktuální výstavě Sochařských portrétů ve Štorchově síni Městského muzea.

Sochařské portréty – František Drtikol, František Janeček, Toyen

Sdružení sochařů České republiky a Galerie plastik opět představí sochařské portréty významných osobností české vědy a kultury. Výstava výsledků soutěže o podobizny fotografa a filozofa Františka Drtikola, konstruktéra a zakladatele společnosti JAWA Františka Janečka a Toyen, české malířky žijící ve Francii, tentokrát proběhne ve Štorchově síni Městského muzea v Hořicích.
Vernisáž výstavy sochařských portrétů se uskuteční ve čtvrtek 23. ledna 2020 od 16 hodin za přítomnosti zástupců Sdružení sochařů České republiky. V hudebním programu vystoupí pražská skupina Sirsch s repertoárem výhradně autorských písní, jež kapela označuje jako new-pop, žánr nesoucí v sobě prvky tradičního popu, moderních amerických groovů a jazz fusion.

Sochařské portréty: František Drtikol, František Janeček, Toyen

Sdružení sochařů České republiky a Galerie plastik v Hořicích opět představí sochařské portréty významných osobností české vědy a kultury. Výstava výsledků soutěže o podobizny fotografa a filozofa Františka Drtikola, konstruktéra a zakladatele společnosti JAWA Františka Janečka a Toyen, české malířky žijící ve Francii, proběhne od sklonku ledna ve Štorchově síni hořického muzea.

Sochařský portrét reprezentuje jednu ze zásadních disciplín figurálního sochařství a v dějinách hmotné kultury má mnoha tisíciletou tradici. Jedinečné postavení portrétu v dějinách oboru přirozeně souvisí se zobrazivě figurálními principy, které až do počátku 20. století sochařství výhradně definovaly. Schopnost vytvořit kvalitní sochařský portrét představovala v západním světě po staletí hlavní měřítko sochařových dovedností a symptom umělcova mistrovství. Sochařský obor, který s nástupem kubismu a avantgardy na počátku minulého století překročil hranice tělesnosti a vstoupil do bouřlivého proudu abstraktního umění, je v současnosti konfrontován s prolínáním uměleckých disciplín a s využíváním inovativních materiálů a technologií. Nové skutečnosti napadají mnohé stereotypy a otřásají základními pilíři oboru. Sochařský portrét jako reprezentativní trojrozměrná podobizna, jejíž provedení v definitivním materiálu umožňuje instalaci ve veřejném prostoru, však představuje znovu živou součást diskurzu o současném sochařství.

Zájem o sochařský portrét v českém prostředí podněcuje Sdružení sochařů České republiky, které již řadu let pořádá veřejné soutěže na podobizny významných osobností české vědy a kultury. Ze zúčastněných prací vybírá odborná porota nejzdařilejší díla, která by v budoucnu mohla kultivovat veřejný prostor. Komise, v níž mimo jiné zasedli nestoři českého sochařství, profesoři Jan Hendrych a Kurt Gebauer, letos ocenila šest soutěžních návrhů. Adam Fejfar, Diana Winklerová a Zuzana Kantová porotu zaujali podobiznou Františka Drtikola, Radek Škrabal a Kateřina Strach Tichá byli oceněni za portrét Františka Janečka a Adam Fejfar získal uznání také jako autor tváře Toyen. Autoři vítězných návrhů jsou bez výjimky mladí umělci, jejichž zájem o portrét a úspěchy při jeho realizaci snad předznamenávají nástup generace talentovaných portrétních sochařů.

Vernisáž výstavy sochařských portrétů se uskuteční ve čtvrtek 23. ledna od 16 hodin ve Štorchově síni Městského muzea v Hořicích za přítomnosti zástupců Sdružení sochařů České republiky. V hudebním programu vystoupí pražská skupina Sirsch s repertoárem výhradně autorských písní, jež kapela označuje jako new-pop, žánr nesoucí v sobě prvky tradičního popu, moderních amerických groovů a jazz fusion.


Kam na výstavu? Galerie plastik doporučuje portréty na Pražském hradě

V Císařské konírně Pražského hradu byla v adventním čase zahájena výstava s názvem Portrét v Čechách pohledem dvou staletí. Spolek výtvarných umělců Mánes kurátorsky zaštítil ambiciózní projekt mapující proměny českého portrétního umění od empíru až po současnost. Autoři konceptu zařadili do reprezentativního výběru děl také klíčové sochařské podobizny ze sbírky Galerie plastik.
Hořické sochy se tak v krátkém čase znovu staly součástí prestižní instalace na Pražském hradě, která navazuje na divácky úspěšné výstavy české krajinomalby, Má vlast a Světlo v obraze: český impresionismus. Spolek Mánes výstavou vzdává hold Josefu Mánesovi, zakladateli české moderní portrétní tvorby, od jehož narození uplyne v nadcházejícím roce 200 let.
Kurátoři vybrali pozoruhodné podobizny především ze sbírek Pražského hradu, uměleckých fondů řady regionálních galerií a privátních sbírek. Podařilo se jim shromáždit jedinečný výběr od několika desítek českých malířů a sochařů – Josefa Vojtěcha Hellicha, Václava Brožíka, Alfonse Muchy, Maxe Švabinského, Ladislava Šalouna, Františka Kupky, Jana Štursy, Bohumila Kubišty, Jana Zrzavého, Otto Guttfreunda, Josefa Čapka, Václava Špály, Kamila Lhotáka, Josefa Jíry a mnohých známých i méně známých umělců.
Sochařské portréty z Hořic doslova září v bezprostředním sousedství dalších, mnohdy ikonogických, podobizen českých dějin umění. Pražská výstava znovu potvrzuje výjimečnou kvalitu hořických uměleckých sbírek, jejichž krásy mnohdy mylně považujeme za běžný standard města s mnohosetletou sochařskou tradicí.

Portrét v Čechách v proměnách dvou staletí
18. 12. 2019 – 22. 3. 2020
II. nádvoří Pražského hradu
Císařská konírna
Otevřeno denně 10 – 18 hodin

Vážení návštěvníci,

výstavou Jakuba Berdycha Karpelise / Výprodej! Galerie plastik úspěšně ukončila výstavní sezónu 2019. Vzhledem k instalaci nového osvětlení a nezbytným opravám výstavního mobiliáře ve stálé expozici nebude až do odvolání možné navštívit expozici českého sochařství 1. poloviny 20. století.

Příznivci výtvarného umění se nicméně mohou těšit na již tradiční výstavu sochařských portrétů, kterou Sdružení sochařů České republiky v roce 2019 vypsalo na podobizny fotografa a filozofa Františka Drtikola, konstruktéra Františka Janečka – zakladatele firmy JAWA a Toyen, české malířky žijící ve Francii. Výstava proběhne v zimních měsících roku 2020 ve Štorchově síni Městského muzea v Hořicích.

Na setkání s Vámi se těší pracovníci Galerie plastik