Co připravujeme na rok 2024?

Galerie plastik bude v roce 2024 otevřena od 25. dubna, kdy zahájíme výstavu věnovanou 140. výročí založení Střední umělecko-průmyslové školy sochařské a kamenické v Hořicích, následovat bude 10. ročník tradičního Mezinárodního festivalu krásných umění – tentokrát netradičně pojatý jako mezinárodní přehlídka současného umění na téma kosmos.

Těšíme se na vaše návštěvy!

Výročí sochařství. 140 let Střední umělecko-průmyslové školy sochařské a kamenické v Hořicích

  • termín: 25. 4. – 14. 7. 2024
  • kurátorka: Iva Mladičová

V roce 2024 si připomeneme 140. výročí založení Střední průmyslové školy sochařské a kamenické v Hořicích – tuto významnou instituci, zásadně ovlivňující kulturní dění v Hořicích a dodnes připravující mladé umělce a umělkyně pro další studium, připomene MMG výstavou.

Pro výstavu bude upravena stálá expozice Galerie plastik, jejíž díla jsou do velké míry spojena právě s fungování hořické sochařské školy. Tradičně bude výstava probíhat ve výstavních prostorách Galerie plastik, ale pronikne i do veřejného prostoru Hořic.

V těchto různorodých prostorech bude nejen zkoumat různorodá témata spojená se slávou i s těžkostmi školy, bude také obecnou úvahou o měnící se roli sochařství v uplynulých 140 letech. Pro toto zkoumání využije nejen díla ze sbírek MMG a SUPŠSK a zápujčky děl významných studentů*ek a absolventů*ek, pro účely výstavy vzniknou také nová díla, reagující přímo na nezaměnitelnou tradici sochařství v Hořicích.

10. Mezinárodní festival krásných umění: Kosmos

  • termín: 3. 8. – 27. 10. 2024
  • kurátorka: Anna Crhová

Od roku 2014 probíhá v Hořicích každoročně Mezinárodní festival krásných umění, který v minulých ročnících představoval umění a kulturu vybraných států prostřednictvím výstavy a doprovodného programu. Ve starších ročnících se jednalo o skupinové výstavy, v posledních dvou ročnících pak o sólové výstavy reprezentující vybranou kulturní oblast (Andrew Gilbert, Néphéli Barbas). 10. ročník v roce 2024 tento festival symbolicky završí a bude tedy pojat odlišně – bude přehlídkou vybraných mezinárodní umělců, zpracovávajících společné téma vše přesahující a všem společné, kterým bude kosmos.

Téma kosmu láká lidstvo dlouhodobě, nekonečný vesmír je prostorem nekonečných možností imaginace, volného prostoru utváření možných i nemožných, ideálních i dystopických světů. Literární a filmové sci-fi, okouzlení krásou hvězdné oblohy i vědecké poznatky mají svůj vliv i na svět výtvarného umění a nevyhýbá se jim tak ani umění současné. Právě široké škále pohledů současného umění do kosmu bude věnován 10. ročník Mezinárodního festivalu krásných umění v Hořicích.

Co je vizuální kultura? / kurz (nejen) pro pedagogy a pedagožky

Ve školním roce 2023/2024 proběhne v Městském muzeu kurz věnovaný vizuální kultuře od 19. století do současnosti. Kurz, který povede historička umění Anna Crhová, vznikl primárně pro potřeby pedagožek a pedagogů, je ale otevřen i nejširší veřejnosti!
Setkávat se budeme jednou měsíčně,vždy ve středu v 17 hodin

Není nutné závazně se na kurz hlásit a účastnit se pak všech setkání, budu ale ráda, když mi předem dáte vědět, zda se setkání chystáte zúčastnit. Předběžný program setkání:

31. leden netradiční přístupy k vystavování – umění mimo galerie, nebo výstava jako umělecké dílo

28. únor umění pro národ 

27. březen ženy v umění, ženské umění a feminismus 

24. duben umění mimo Evropu a jak k němu přistupujeme

29. květen umění pro klima – environmentální tendence v současném umění

Pořadí či témata jednotlivých setkání se mohou měnit.

Kontakt: Anna Crhová crhova@muzeum.horice.org, +420 778 468 371

Dotazník o možných podobách Galerie plastik

Studentky a studenti architektury ČVUT cvičně navrhují možné podoby naší Galerie plastik. Sice mají spousty vlastních nápadů, ale také by je zajímalo, co si myslíte vy – pravidelné publikum Galerie. Prosí proto o vyplnění krátkého dotazníku, který dostanete na recepci Galerie nebo najdete zde.

Podpořte jejich snažení a těšte se s námi na zajímavé výsledky!

Marcel Strnadel: Ladislav Šaloun a Hořice

čtvrtek 26. 10. 2023 v 17.00 v Galerii plastik

Hořice získaly během 1. poloviny 20. století díky své kamenosochařské tradici, ale i aktivním a uměnímilovným obyvatelům bohaté dědictví v podobě množství sochařských děl. Do historie města se také výrazně zapsal významný český sochař Ladislav Šaloun (1870-1946). Jeho díla můžeme v Hořicích potkat, jak ve veřejném prostoru, tak v muzeu a galerii.

Přednáška historika umění Marcela Strnadela, která proběhne v prostorách stále expozice Galerie plastik ve čtvrtek 26. října od 17 hodin, se zaměří na Šalounovu sochu Muž práce v kontextu jeho hořické tvorby.

9. Mezinárodní festival krásných umění: FRANCIE / doprovodný program

pátek 15. a sobota 16. září 2023

Galerie plastik Hořice

V Galerii plastik je už od začátku srpna do konce října k vidění výstava francouzské umělkyně Néphéli Barbas. Ta je součástí letošního, už devátého ročníku Mezinárodního festivalu krásných umění. Součástí tohoto festivalu ale tradičně nebude pouze výstava, těšit se můžete i na pátek 15. a sobotu 16. září, kdy se podíváme na kulturu Francie zblízka!

V prvním festivalovém dni proběhne komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Filipem Jakšem. Současnou francouzskou literaturu a její překládání představí Sára Vybíralová, která do češtiny převedla mimo jiné knihy jedné z hvězd současného literárního světa Édouarda Louise. A nakonec se zaposloucháme: Václav Šafka v poslechovém večeru představí to nejdůležitější – dobře známé i opomíjené – z dějin i ze současnosti francouzské hudby.

Na sobotu jsme pro vás připravili piknik, kde budeme ochutnávat francouzské speciality. Navíc ti frankofonní z nás budou mít příležitost francouzsky konverzovat mimo jiné s umělkyní Néphéli Barbas, která nás následně provede výstavou. Piknik proběhne v Sochařském parku U Sv. Gotharda, v případě deště v Galerii plastik. Nebojte se dorazit, pokud francouzštinu neovládáte – vše bude probíhat i v češtině.

Přijďte se ponořit do kultury Francie!

PÁTEK 15. 9.

16.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA výstavy Moonlight Trilobite s kurátorem Filipem Jakšem

17.30 SÁRA VYBÍRALOVÁ: O SOUČASNÉ FRANCOUZSKÉ LITERATUŘE / komentované čtení s překladatelkou

19.30 VÁCLAV ŠAFKA: CHANSON ET SON / komentovaný poslech hudby Francie

SOBOTA 16. 9.

11.00 – 13.00 FRANCOUZSKÝ PIKNIK s Néphéli Barbas v sochařském parku s ochutnávkami francouzské kuchyně a možností konverzace ve francouzštině

13.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA výstavy Moonlight Trilobite s umělkyní Néphéli Barbas

Výstava Néphéli Barbas je v Galerii plastik k vidění do 29. října!

Néphéli Barbas: Moonlight Trilobite / Trilobit v měsíčním svitu

1. 8. – 29. 10. 2023

… po dlouhé cestě nocí vystoupím ospalý z vozu a, aniž bych se rozhlédl, obcházím vůz, otevírám víko nádrže a sahám rukou ke stojanu. Pak se otočím a uvědomuji si, v jak bezstarostném prostředí jsem se ocitl a v jak přepychové společnosti to vlastně žiji. Benzín, čerpací stanice a motorový vůz mi dávají možnost dosáhnout jakéhokoli místa na zemi a žít okamžitou osobní svobodu. Mám pocit absolutní volnosti. Připadám si jako cestovatel v čase, jako bych se ocitl v době automobilové horečky a hltal vývoj společnosti. S tímto obrazem proměňuji i svůj způsob myšlení a myslím na budoucnost. Ale ne na budoucnost odteď třeba za sto let, mám na mysli tuto současnost, jak si ji představovali v minulosti. Když očekávali, že luxus cestování bude pro všechny příležitostí rozvíjet svůj osobní a emocionální život. Cítím najednou naději podobně nejistou, jako když si ve Francii v bar tabac dáte kávu, koupíte si stírací los a zasníte se… Jako když sedíte v PMU (v sázkovém kiosku), kouříte a čekáte na výsledky dostihů…

Vrstva minulosti a současnosti se prolíná. Čas se neklade jednoduše na sebe. Vrstvy se mezi sebou prolínají jako lasagně – do spodních vrstev snadno proteče chuť vrchní vrstvy. Naše představa minulých epoch je zpravidla plná současných kulis, vůní a ideí. V historizujících slozích se tyto ideje přetavily například do klidného a bezstarostného zjevu sochařských figur.

Sentiment nám dovolil v představě překročit hranici času. Sentimentální budoucnost je pak způsobem, jak uniknout z odpovědné současnosti. Jak uniknout z výčitek za to, že sedíme v autě a podílíme se na změně klimatu, jak opět očekávat budoucnost.

Náš vztah k dějinám prošel krizí, až dospěl k tzv. konci historie. Ten podle historika Arnolda Gehlena nastal v okamžiku, kdy jsme přestali věřit ve vývoj. Žijeme ve stavu post-historie – minulost je jen dalším fenoménem, používáme ji jako materiál k manipulativnímu hledání sebe sama. Zosobňujeme si historii, abychom získali zpět moc, která se podle filosofa Michela Foucaulta skrývá ve vysvětlování historie. Moc, která dříve náležela vědcům a kulturním institucím. Pojetí časovosti je už ale osobní fantom každého z nás. Učíme zde se nesnažit se minulost pojmenovat a poznat, ale zapomínat ji a zažívat její dlouhý sen o budoucnosti.

Néphéli Barbas použila ve své instalaci 3 díla ze sbírek Galerie plastik:

  • Jaroslav Horejc, Dalila, 1923
  • Jan Kastner, Madona s Ježíškem, kolem r. 1900
  • Josef Mauder, Noc, 1879

Výstava se koná v rámci devátého Mezinárodního festivalu krásných umění 2023 – letos se zaměřením na Francii.

kurátor: Filip Jakš

foto: Michal Ludvík

9. Mezinárodní festival krásných umění: Francie – Néphéli Barbas

1. 8. – 29. 10. 2023

Mezinárodní festival krásných umění letos bude prezentovat umění současné Francie, která však vždy vítala umělce mnoha různých zemí. Hlavní letošní událostí bude výstava umělkyně řeckého původu Néphéli Barbas, která se pohybuje na pomezí instalace, objektu, sochy a malby. Galerie se stává často scénou s osobitým uspořádáním objektů. Inspiruje se i klasickou sochou, která v jejím pojetí může působit jako personifikovaná dohlížející historie. V Galerii plastik má v plánu zasadit sochy ze stálé expozice i z depozitáře do nových rámců, vytvořit novou estetickou architekturu, v níž se umělecké artefakty stanou živými posly současné poetiky.

Její vernisáž 1. 8. doprovodí koncert české kapely Vobezdud, jejíž estetika se formovala cestami do Francie a dnes tam již částečně žije. Ve stejný den se také zopakuje divadelně-výtvarný happening Včely, probíhající v rámci U_mění Hořice 2023.

Program vernisáže:

15.00 a 17.00 K. Täubelová a kolektiv: Včely / výtvarně-divadelní instalace
19.00 Néphéli Barbas: Moonlight Trilobite / vernisáž výstavy
20.00 Vobezdud / koncert

____________________________________

Festivalové zpracovávání kultury Francie pak proběhne 15. a 16. září.