Jan Stria: Mým pohledem

Na expedici Jana Strii po pozoruhodných místech malebného Podzvičinska a zbytku planety se můžete vydat již v sobotu 7. října od 15 hodin! V hudebním programu vernisáže v Galerii plastik vystoupí Jazz Duel ve složení Felix Borecký a Kristýna Kuhnová.

Fotograf a cestovatel Jan Stria reprezentuje špičkovou kvalitu v oboru krajinné fotografie. Jeho atmosférické snímky přírody poutají pozornost českého i zahraničního publika a mnohokrát byly oceněny napříč kategoriemi fotografických soutěží. Půvaby Raisova a Erbenova kraje v autorovi podnítily silný vztah k přírodě a inspirovaly jej k vlastní tvůrčí práci. Energii načerpanou během pobytů v přírodě krajině vrací prostřednictvím fotografií, v nichž citlivě a s respektem k jedinečnosti místa interpretuje její podobu. Pohled Jana Strii na krajinu je plně prožitý a o svou zkušenost se autor velkoryse dělí s divákem. Prostřednictvím Striových snímků procházíme dalekými kraji s pocitem takřka důvěrné blízkosti a „všední“ místa v našem nejbližším okolí nabývají neobyčejných krás.

Jan Stria, Pod Zvičinou

RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ A JEHO DOBA

Městské muzeum a galerie Hořice a

Strozzi – spolek přátel hořického zámku

srdečně zvou na přednášku Bc. Jana Raina:

RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ

A JEHO DOBA

200 let od jeho nalezení

Přednáškový sál Městské knihovny ve čtvrtek 14. září 2017

od 18 hodin. Dobrovolné vstupné bude použito ve prospěch akcí pořádaných na hořickém zámku.

Světoznámé hořické hračky

Sbírka dřevěných hraček hořického muzea opět poutá pozornost zahraničních badatelů. Vnučka sochaře Franze Barwiga (1868-1931), Susanne Klein-Barwig, přijela do Hořic prozkoumat kolekci, kterou Hořické hračkářské družstvo vyrobilo podle návrhů jejího slavného dědečka.

Franz Barwig patřil ke skupině talentovaných designérů, kteří spolupracovali s Artělem (1908-1934), českým uměleckořemeslným výrobním a prodejním družstvem. A právě prostřednictvím Artělu získávali hořičtí hračkáři na přelomu desátých a dvacátých let 20. století vysoce kvalitní předlohy českých a rakouských umělců. Franz Barwig navrhl pro hořické družstvo několik tématických souborů hraček: mimo jiné figurky inspirované valašským folklórem nebo rozmanitou kolekci domácích i exotických zvířat. Barwigovy návrhy s výraznou fasetovou stylizací odrážely soudobé kubistické tendence v umění a předznamenaly budoucí nástup stylu Art Deco. Ostatně dekorativní sochy zvířat, modelované či řezané v ostrých plochách, svého tvůrce asi nejvíce proslavily. Zvolením Donalda Trumpa americkým prezidentem se pozornosti médií těší také usedlost Mar-a-Lago na floridské Palm Beach, pro niž Barwig v roce 1926 navrhl sochařskou výzdobu. Franz Barwig je svými díly zastoupen v předních evropských muzeích umění i soukromých sbírkách. Jeho díla se pravidelně objevují v nabídkách evropských aukčních domů a vídeňská galerie Belvedere mu v roce 2014 uspořádala reprezentativní výstavu. Ve spolupráci s galerií Belvedere vzniká také monografie věnovaná životu a tvorbě Franze Barwiga, v níž budou mimo jiné představeny hořické realizace Barwigových hraček.

Susanne Klein-Barwig, vnučka sochaře Franze Barwiga, s dědečkovými hračkami ze sbírky hořického muzea.

Franz Barwig, Sup, kolem r. 1910, dřevo; sbírka Patrika Šimona

Výstava sochaře Franze Barwiga, galerie Belvedere, Vídeň, 2014

Hračky Franze Barwiga v katalogu Hořického hračkářského družstva

 

Programy pro školu i veřejnost v Galerii plastik

Za Maxem do Galerie plastik                                                                      
V hořické Galerii plastik probíhá výstava Max Švabinský /nic mimo umění/. Je připravena u příležitosti 100. výročí první samostatné prezentace jeho grafického díla, která proběhla v Hořicích v Umělecké síni na Habru v květnu a červnu roku 1917. Do konce září 2017 jsou zde představeny grafické listy ze soukromé sbírky rodiny autora a z fondu grafiky Městského muzea a galerie v Hořicích. Kromě tisků z let 1901 až 1917, kdy autor nejprve svými díly a později i pedagogickou činností zásadním způsobem přispěl ke zrodu moderní volné grafiky, jsou zde vystaveny unikátní velkoformátové tiskové matrice pro dřevoryt, lept i mezzotintu. Vystavené grafiky sousedí a částečně volně prolínají do stálé expozice plastik, jež představuje unikátní kolekci sochařského díla našich významných autorů z počátku 20. století. Přijďte se podívat. Pro zájemce jsou v průběhu září v rámci této výstavy připraveny tyto související doprovodné programy:

Přednáška Kristýny Brožové o životě a díle Maxe Švabinského            
v rámci soudobé umělecké scény. 7.9.2017 v 17 h. v Divadelním sále hořické radnice

Grafické techniky, workshop pro školní skupiny.                                    
19 22. 9. 2017 od 9 do 15 hodin v Galerii plastik Hořice. Účastníci si vyzkouší jednu z grafických technik, suchou jehlu. Trvání programu pro max.16 osob je 60 až 90 min. Přihlaste se na tel.: 734 255 093 nejpozději den předem do 15 hod. Vstupné 30,- Kč.

Grafické techniky, workshop pro veřejnost                                    
v sobotu 23. 9. od 14 hodin v Galerii plastik Hořice. Účastníci se seznámí s různými grafickými technikami a zhotoví si tisk technikou suché jehly dle vlastního návrhu. Trvání programu dle počtu účastníků 90 až 120 minut. Přihlaste se na tel.: 734 255 093 do 21. 9.

Max Švabinský, Krajina z Kozlova, 1917, suchá jehla

Muzeum na nové adrese

Uzavření muzea z důvodu rekonstrukce.

Vážení návštěvníci, do podzimu 2018 probíhá rozsáhlá rekonstrukce budovy Městského muzea Hořice. Pro veřejnost je z tohoto důvodu muzeum uzavřené. Depozitáře jsou přesunuty na adresu Husova 1414, do budovy bývalého gymnázia. Kontakt pro badatele: +420 730 158 100.

Výstavy budou probíhat v Galerii plastik na adrese Gothard 1639.
Výstavní plán Galerie plastik najdete na
https://galerie.horice.org/vystavni-plan-galerie-plastik/
Děkujeme za pochopení.

Výstavní plán Galerie plastik

Galerie plastik – plán výstav na rok 2017

1. 4. – 30. 4.

Ivan PodobskýOhníčky, skály a my

Ivan Podobský (1956) představí v Galerii plastik svůj životní příběh umění. Sklony k výtvarému tvoření zdědil po otci a dědovi a rozvíjel je zcela ve shodě s dalšími zájmy své vpravdě renesanční osobnosti. Začínal v baletní škole pražské konzervatoře, po zranění s překvapivou lehkostí přešel na činohru a ještě před maturitou začal hrát v Semaforu. Dramatická umění posléze vyměnil za hru na bicí v hudební formaci Jablkoň. Když dostal nabídku spolupracovat na restaurování soch v domovském kraji Českého ráje, mohl přirozeně navázat na předchozí výtvarné aktivity a rozvinout další ze svých talentů. Obrazy, sochy a objekty vystavené na hořické výstavě vznikaly v delším časovém období a jako celek mohou podat intenzivní výpověď o autorových vzorech a múzách, o jeho vztahu ke krajině, tradici i lidem.

6. 5. – 4. 6.

Josefína JonášováSochy

Josefína Jonášová (1986) je absolventkou sochařského ateliéru Jaroslava Róny na pražské AVU. Pro její tvorbu je typické prolínání přístupů, významů, zrcadlení závažnosti v nezávažnosti, míšení kategorií existence. Snová, odlehčená a přitom těžkotonážní vizualita je tak projekčním plátnem pro závažná společenská a existenciální témata, či naprosto naopak; závažná témata se rozplývají pod nánosem vrstev hlíny či barev a s lehkostí se vám nepozorovaně vrývají do podvědomí, aby se posléze v nečekaný moment vynořila a nedala vám bdít. Záleží na tom, jakou hru s vámi Josefína zrovna hraje. Tak či onak, nudit se rozhodně nebudete.

www.josefinajonasova.cz

16. 6. – 2. 7.

4. Mezinárodní festival krásných umění: Polsko

Mezinárodní festival krásných umění 2017 se uskuteční ve spolupráci se Strzegomským centrem kultury. Polské současné umění bude v Hořicích reprezentovat pět umělců:

Franciszek Gołębiowski (1963) – malíř, grafik, sochař, keramik, věnuje se rovněž street artu a land-artu

Tomek Kruszelnicki (1986) – grafik a fotograf

Patryk Nieczarowski (1979) – sochař, věnuje se také restaurování rytířských zbrojí a výrobě historických replik

Ewa Solima – malířka a sochařka, navrhuje autorské kabelky a obuv

Aleksandra Skolak – návrhářka šperků

15. 7. – 1. 10. 2017

Max ŠvabinskýRané grafické dílo

Max Švabinský (1873 – 1962) stál na počátku 20. století u zrodu české moderní grafiky. V roce 1910 se ujal vedení nově otevřené grafické speciálky na pražské AVU a v roce 1917 patřil mezi zakládající členy Hollaru, sdružení českých umělců grafiků. Výstava v Galerii plastik se koná u příležitosti 100. výročí první samostatné prezentace grafického díla Maxe Švabinského, která proběhla v roce 1917 právě v Hořicích.

7. 10. – 29. 10. 2017

Jan StriaKouzlo okamžiku, výstava fotografií

Dobrodruh a cestovatel Jan Stria je velmi dobře znám široké veřejnosti nejen v rámci České Republiky, velmi úspěšně je jeho jméno zapsáno i na mnoha zahraničních fotografických serverech. Jeho snové fotografie pravidelně vyhrávají fotografické soutěže a můžete se s nimi setkat na titulních stranách zahraničních časopisů. Vzhledem k jeho všestrannému talentu se jeho galerie může pochlubit nejen překrásnými krajinami, ale i působivými portréty, makro snímky a ochutnávkou z říše zvířat. Jak sám autor říká, tím jeho spektrum nekončí a rád posune hranice i do dalších fotografických oblastí. Pro překrásnou atmosféru, kterou jeho fotografie dýchají, autor neváhá obětovat veškeré pohodlí dát svým snímkům osobitost a „duši“ – tedy to, co činí rozdíl mezi fotografem a majitelem fototechniky.

Rekonstrukce budovy Městského muzea Hořice

Vážení návštěvníci, do podzimu 2018 probíhá rozsáhlá rekonstrukce Městského muzea Hořice. Pro veřejnost je z tohoto důvodu muzeum uzavřené. Depozitáře budou přesunuty na adresu Husova 1414, do budovy bývalého gymnázia. Návštěvní doba pro badatelskou činnost bude upřesněna po přestěhování depozitářů. Kontakt pro badatele: +420 730 158 100. Výstavy budou probíhat v Galerii plastik na adrese Gothard 1639. Výstavní plán bude upřesněn během několika týdnů. Děkujeme za pochopení.

Ukázka řemesla pro školní skupiny

Vážení návštěvníci, v hořickém muzeu probíhá výstava Keramika a sklo z muzejních depozitářů. Ukázky práce na hrnčířském kruhu pro školní skupiny probíhají ve všední dny do 9.12. 2016 na základě předběžné objednávky na t.: 734 255 093. Plné vstupné je 30,-Kč, studentské 15,- Kč, děti do 6 let vstup zdarma. Těšíme se na Vás 🙂

19

PB300011 PB300017237239